Uitvaartverzekering Afsluiten: Hoe doe je dat?

Wanneer je besloten hebt om een uitvaartverzekering af te sluiten, kun je dit op verschillende manieren doen. Je kunt een uitvaartverzekering rechtsstreek afsluiten bij de uitvaartverzekeringsmaatschappij, maar je kunt er ook voor kiezen om dit via een bemiddelaar (een assurantietussenpersoon) te doen.

Uitvaartverzekering rechtstreeks afsluiten

Tegenwoordig kan je bij bijna alle uitvaartverzekeraars een verzekering afsluiten zonder tussenkomst van een tussenpersoon. Dit doe je telefonisch of via de website van de verzekeraar. Op de website van elke uitvaartverzekeringsmaatschappij vindt je zogeheten productwijzers. Hierin wordt globaal beschreven wat de verzekeringen inhouden. Voordat je besluit om een verzekering af te sluiten, kun je ook de complete verzekeringsvoorwaarden inzien. Hierin staan alle jouw rechten en plichten beschreven. Uiteraard kan je ook eerst een offerte aanvragen voor dat je de beslissing maakt om de uitvaartverzekering daadwerkelijk af te sluiten.
Verzekeringsmaatschappijen brengen kosten in rekening voor het afsluiten van een verzekering. Deze kosten worden advies -en distributiekosten genoemd en moeten vooraf bekend gemaakt worden door de verzekeringsmaatschappij en in de verzekeringspolis genoemd worden. Voor eerlijke concurrentie zijn uitvaartverzekeraars verplicht om deze advies –en distributiekosten apart te factureren. Sinds het provisieverbod dat in 2013 is ingegaan is een alles-in-één prijs niet meer toegestaan, omdat de consument de afzonderlijke verzekeringskosten van verschillende verzekeraars zo niet goed kan vergelijken. De advies –en distributiekosten variëren enorm tussen de verschillende uitvaartverzekeraars. Een terechte vraag is waarom de ene verzekeraar voor advies over een eigen verzekeringsproduct een paar tientjes vraagt, en de ander een paar honderd euro. Bij de meeste aanbieders is het advies echter niet verplicht. Wanneer je ervoor kiest om geen advies te krijgen, blijven alleen nog de distributiekosten over. Deze liggen over het algemeen tussen de 15,- en 75,- euro. Bij sommige aanbieders zijn de advies –en distributiekosten ook weer afhankelijk van de manier waarop de verzekering is afgesloten. Het telefonisch afsluiten van een verzekering heeft dan een anders prijskaartje dan het online afsluiten van een verzekering.
Als je een uitvaartverzekering hebt afgesloten via de website van de verzekeraar en je krijgt er spijt van, dan heb je volgens de Wet Financieel Toezicht het wettelijke recht om de verzekering binnen 30 dagen na ontvangst van de bevestiging en/of de polis, zonder opgave van reden of boete, te annuleren.

Uitvaartverzekering afsluiten via een tussenpersoon

Je kunt je uitvaartverzekering ook laten afsluiten via een bemiddelaar of adviseur ofwel via een tussenpersoon. Tussenpersonen worden in de Wet van Financieel Toezicht ‘bemiddelaars’ genoemd. Zij moeten aan wettelijke eisen voldoen, zoals het hebben van vergunning om over levensverzekeringen te mogen adviseren. Tussenpersonen staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Of de tussenpersoon de juiste vergunning heeft, kunt u controleren via de website van de AFM.

Het advies of de bemiddeling van een tussenpersoon is niet gratis. De overheid wil daarom dat klanten vooraf weten wat en waarvoor ze precies betalen. Wanneer je kiest voor een tussenpersoon waarmee je nog niet eerder zaken gedaan hebt, is deze verplicht u voorafgaand aan het advies en de bemiddeling in te lichten over wat zijn taken zijn, wat jouw rechten en plichten zijn, op welke wijze je een klacht kun indienen en nog over een aantal andere feiten en voorwaarden. Deze informatie is opgenomen in een ‘dienstverleningsdocument’ dat je ontvangt wanneer je zaken wil gaan doen met een tussenpersoon. De tussenpersoon is over het algemeen de meeste tijd kwijt aan het inventariseren van de uitvaartwensen van de consument en moet daarnaast ook nagaan of de consument het risico kan dragen en of deze wellicht al andere voorzieningen heeft getroffen voor de uitvaartdiensten. In het dienstverlengingsdocument moet de tussenpersoon ook bekend maken wat de kosten van diens advies en/of bemiddeling zijn. Sinds 1 januari 2013 geldt er provisieverbod dat moet voorkomen dat adviseurs door provisieprikkels het belang van de consument uit het oog verliezen (zoals de AMF in 2011 constateerde). De tussenpersoon moet zijn rekening nu rechtstreeks bij de consument leggen. Het is verstandig om de aanbeveling en de prijzen van tussenpersonen met elkaar te vergelijken voordat je een tussenpersoon kiest. De prijzen kunnen namelijk nogal van elkaar verschillen. Overigens is het sluiten van een verzekering via een tussenpersoon niet per definitie duurder dan het rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij afsluiten van een verzekering. Een aantal verzekeraars rekenen bij rechtstreeks afsluiten een iets hogere premie dan wanneer de verzekering via een tussenpersoon wordt afgesloten.