Verzekeringspolis

Een verzekeringspolis is een document. Dit document bevestigt dat je een verzekering hebt afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij. Dit kan een papieren document zijn, maar ook een elektronisch document. Op de polis staan de gegevens van de verzekerde en van de verzekeringsmaatschappij vermeld. Ook staan er voorwaarden op die voor de afgesloten verzekering gelden.

De volgende gegevens staan vaak op de polis van de uitvaartverzekering vermeld:

  • De naam van de verzekeringsmaatschappij die de overeenkomst is aangegaan.
  • Het polisnummer.
  • De naam van de verzekerde (de persoon die verzekerd is).
  • De geboortedatum van de verzekerde.
  • Het verzekerde bedrag (het bedrag dat wordt uitgekeerd bij overlijden) en/of de verzekerde diensten.
  • De maandelijkse premie die betaald moet worden voor de verzekering.
  • De einddatum van de premieduur (dus tot wanneer je premie moet betalen).
  • Aan wie het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd als de verzekerde komt te overlijden.
  • De ingangsdatum van de verzekering.

Polisvoorwaarden

Op de verzekeringspolis staan ook de polisvoorwaarden. In deze voorwaarden staat uitgebreid beschreven wat er wel en wat er niet verzekerd is. Ook staat er uitgelegd wanneer de verzekeringsmaatschappij wel en niet uitkeert. Neem deze voorwaarden altijd nauwkeurig door voordat je een verzekering afsluit.