Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering (ook wel begrafenisverzekering genoemd) is een verzekering die uitkeert bij het overlijden van de verzekerde persoon. Het doel van een uitvaartverzekering is om de kosten van de uitvaart van de verzekerde persoon te dekken, zodat nabestaanden geen financiële last van de uitvaart ondervinden. Een uitvaartverzekering dekt dus het risico dat er bij je overlijden niet genoeg in jouw spaarpotje zit om jouw uitvaart van te betalen en dat je nabestaanden hiervoor moeten opdraaien. Hetgeen dat door een uitvaartverzekering wordt uitgekeerd is doorgaans een van te voren overeengekomen geldbedrag of pakket diensten. Een gemiddelde uitvaart kost op dit het moment zo’n 7000 euro en de prijzen in uitvaartverzorging stijgen jaarlijks. Echter, niet alleen de financiële kant van een uitvaart zorgt ervoor dat mensen voor een uitvaartverzekering kiezen. Ook vanuit emotionele overwegingen wordt er besloten om voor een uitvaartverzekering te gaan. Sommige mensen vinden het een prettig idee om hun uitvaart alvast tot in detail bij een uitvaartverzekeraar geregeld te hebben of om hun nabestaanden het regelen van de uitvaart uit handen te laten nemen. Op dit moment heeft al ongeveer 70% van de Nederlanders een uitvaartverzekering.

Soorten uitvaartverzekeringen

Er bestaan verschillende soorten uitvaartverzekeringen. De grootste verschillen bestaan uit de vorm waarin er door de verzekeraar wordt uitgekeerd (in geld of diensten of in beiden) en hoe vrij de verzekerde persoon is en zijn of haar nabestaanden zijn in het maken van keuzes met betrekking tot de uitvaart. De verschillende uitvaartverzekeringen zijn te verdelen in twee hoofdgroepen:

Kapitaal uitvaartverzekeringen
Natura uitvaarverzekeringen

Naast deze twee hoofdgroepen zijn er nog twee andere varianten:

Natura sommen uitvaartverzekeringen
Combinatie uitvaartverzekeringen

Een uitvaartverzekering is geen overlijdensrisicoverzekering

Sommige mensen verwarren een uitvaartverzekering nog wel eens met een overlijdensrisicoverzekering. Dit zijn echter twee verschillende verzekeringen met verschillende doeleinden en die verschillende voorwaarden kennen. De verschillen tussen een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering zijn:

  • Een overlijdensrisicoverzekering is bedoeld om er voor te zorgen dat je nabestaanden, wanneer komt te overlijden, niet onverzorgd achterblijven en bijvoorbeeld hun huur of hypotheek kunnen blijven betalen. Een uitvaartverzekering is puur bedoeld om de kosten van jouw uitvaart mee te dekken.
  • Degene die na je overlijden de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering ontvangt (de begunstigde) is vrij in de besteding van het geld. Bij een uitvaartverzekering moeten de nabestaanden het uitgekeerde geldbedrag aan de uitvaart besteden, althans dat is de bedoeling, in sommige gevallen is dit niet verplicht (bijvoorbeeld bij een kapitaal uitvaartverzekering).
  • Een overlijdensrisicoverzekering dekt bepaalde financiële risico’s af voor een vastgestelde periode en keert alleen uit als de verzekerde persoon binnen de looptijd van de verzekering komt te overlijden. Een uitvaartverzekering keert altijd uit, dus ook als de verzekerde persoon pas overlijdt na de looptijd van de verzekering.
  • Bij een uitvaartverzekering betaal je niet altijd de gehele looptijd van de verzekering een premie. Zo betaal je voor een vastgesteld aantal jaren een maandpremie waarna de uitvaartverzekering gewoon doorloopt. Bij een overlijdensrisicoverzekering betaal je de gehele looptijd van de verzekering een maandpremie. Wanneer je geen premie meer betaald, loopt de overlijdensrisicoverzekering af.