Een uitvaartverzekering zonder gezondheidsverklaring

Als je een uitvaartverzekering afsluit, wordt je bij de meeste verzekeraars eerst medisch geaccepteerd. Dit houdt in dat je een gezondheidsverklaring dient aan te leveren alvorens de uitvaartverzekering door de betreffende verzekeringsmaatschappij wordt geaccepteerd. Dit is echter niet bij alle uitvaartverzekeraars het geval. Er zijn ook verzekeringsmaatschappijen die niet vragen om een gezondheidsverklaring maar in de plaats daarvan Carenzjaren hanteren. Hieronder staat uitgelegd wat beide procedures inhouden.

Gezondheidsverklaring

Een gezondheidsverklaring is een formulier met vragen over je gezondheid. Bij sommige uitvaartverzekeringsmaatschappijen is de gezondheidsverklaring heel kort en hoef je maar een paar vragen te beantwoorden. Bij anderen is het een groot formulier met veel vragen. De verzekeringsmaatschappij kijkt goed naar jouw antwoorden op deze vragen. De verzekeraar wil weten ik welke gezondheidstoestand je verkeerd om te kunnen bepalen of je je kunt verzekeren. Als je in een slechte gezondheidstoestand verkeerd, kan de verzekeringsmaatschappij je afwijzen voor een uitvaartverzekering. Ook kan het zijn dat er extra onderzoek naar je gezondheid nodig is. Dan wordt er bijvoorbeeld een arts geraadpleegd die wat over je gezondheid moet zeggen. Ook gebruiken verzekeraars een gezondheidsverklaring om de hoogte van jouw persoonlijke premie vast te stellen. De premie voor een uitvaartverzekering wordt op basis van een aantal gegevens berekend en je gezondheid is er daar bij veel verzekeraars dus één van. De kans dat je eerder komt te overlijden bij een slechte gezondheid is immers groter en de verzekeringsmaatschappij loopt dan een groter risico. Dit is bijvoorbeeld het geval als je veel overgewicht hebt. De kans is dan groter dat je vroegtijdig komt te overlijden en nog niet het totale premiebedrag voor de uitvaartverzekering hebt kunnen betalen, dit terwijl de verzekeraar dan wel moet uitkeren. Het grotere risico voor de verzekeraar betekend dan ook dat de premie die je voor de uitvaartverzekering moet betalen duurder zal worden.
Komt iemand kort na het afsluiten van een uitvaartverzekering te overlijden, dan is de kans bovendien groot dat de verzekeringsmaatschappij onderzoek doet naar de doodsoorzaak. Zo kan de verzekeraar achterhalen of je bijvoorbeeld niet gelogen hebt op de gezondheidsverklaring. Als er gelogen is, zal de verzekeringsmaatschappij niet uitkeren. De gezondheidsverklaring moet dus altijd eerlijk worden ingevuld.

Carenzjaren

Je hoeft niet bij alle verzekeringsmaatschappijen medisch geaccepteerd te worden. Er zijn ook uitvaartverzekeraars die je altijd accepteren en geen gezondheidsverklaring eisen. De verzekeraar neemt dan wel een risico want er is dan niet bekend of je gezond of ziek bent. Ben je ziek en kom je snel na het afsluiten van de uitvaartverzekering te overlijden, dan moet de verzekeraar uitkeren terwijl je nog bijna geen premie betaald hebt. Om dat risico te verkleinen, stelt de verzekeraar bij de uitvaartverzekering Carenzjaren in. Carenzjaren houden een soort van wachttijd in die de verzekeringsmaatschappij hanteert. Meestal gaat het om twee jaar. Indien je binnen deze wachttijd komt te overlijden zal er geen volledige uitkering plaatsvinden. De nabestaanden krijgen dan meestal de betaalde premie met daarop de rente die van toepassing is van de verzekeringsmaatschappij terug. De kosten die de verzekeraar maakt, worden hier vaak nog wel van afgetrokken. Als je tijdens de Carenzjaren komt te overlijden als gevolg van een ongeval, wordt er wel volledig uitgekeerd. Je kunt de Carenzjaren zien als een eigen risico. Na het aflopen van de wachttijd werkt de uitvaartverzekering zonder medische acceptatie hetzelfde als andere uitvaartverzekeringen en krijg je een volledige vergoeding wanneer je komt te overlijden.
Eist de verzekeraar wel een gezondheidsverklaring, maar wordt je naar aanleiding daarvan niet geaccepteerd, dan kun je je aan de hand van de Carenzjaren toch verzekeren. Er gelden voor jou dan meer Carenzjaren, dan die gebruikelijk door de verzekeraar gehanteerd worden. De verzekeraar bepaald hoeveel wachttijd jij krijgt voordat je recht hebt op volledig uitkering bij overlijden.