Twenthe Uitvaartverzekering

Twenthe NV Enschede is een uitvaartverzekeraar en geen uitvaartverzorger. Dat betekent dat jij en jouw nabestaanden de uitvaart helemaal naar eigen wens kunnen regelen. Twenthe zorgt er al meer dan 70 jaar voor dat de rekeningen betaald worden. Verder is de keus aan jou. Bij deze verzekeringsmaatschappij is er geen sprake van standaard dienstenpakketten of een verplichte uitvaartondernemer. Bovendien bepaal je ook zelf het verzekerde bedrag. Door de keuzevrijheid bij Twenthe kun je een Twenthe polis makkelijk combineren met bestaande polis(sen) of het lidmaatschap van een uitvaartvereniging. Twenthe verkoopt uitsluitend eigen verzekeringsproducten.
Hoewel Twenthe geen uitvaartverzorger is, zorgt zij wel goed voor jou en jouw nabestaanden. Op haar website schrijft zij directe, persoonlijke aandacht te verlenen, zeer betaalbare premies te hebben en kinderen tot 18 jaar gratis mee te verzekeren, zodat een mooie persoonlijke uitvaart voor iedereen betaalbaar blijft.

Uitvaartverzekering

Bij Twenthe kunt je kiezen uit verschillende verzekeringen:

 • Individuele uitvaartverzekering:
  – Elk persoon binnen een gezin heeft een individuele polis.
  – Individuele betalingsduur, verzekerde bedragen en premiebetaling.
  – Een passende verzekering voor ieder budget.
 • Gezinsverzekering:
  – Ouders betalen premie, kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.
  – Ook mogelijk voor eenoudergezinnen.
  – Op 18 jarige leeftijd kan het kind opnieuw verzekerd worden zonder gezondheidswaarborgen (alleen als het nieuwe verzekerde bedrag niet hoger is dan het bestaande).
 • Uitvaartverzekering op twee levens:
  – Slechts een persoon betaalt premie, maar twee personen zijn verzekerd.
  – Te gebruiken voor bijv. het verzekeren van de aankoop van een dubbel graf.
  – Verzekering wordt uitgekeerd bij het eerste overlijden van de twee verzekerden.
  – Hoge kosten voor een dubbel graf kunnen gedekt worden tegen een aantrekkelijke premie.
 • Grafmonument verzekering:
  – Dekt de kosten van een grafmonument/steen.
  – Kan gecombineerd worden met andere uitvaartverzekering.
  – Kan een aanvulling zijn op reeds bestaande verzekering bij een andere maatschappij.
 • Waardegroeiverzekering:
  – Aan het eind van het tweede verzekeringsjaar stijgt jaarlijks het verzekerde bedrag met 4%.
  – De premie blijft tijdens de gehele betalingsduur gelijk, terwijl het verzekerde bedrag stijgt.
  – De jaarlijkse stijging van het verzekerde bedrag geldt ook nadat de polis premievrij geworden is.
  – Deze polis is met name aantrekkelijk voor jongere mensen.

Premie

Op de website van Twenthe Uitvaartverzekeringen kun je heel eenvoudig direct de premie voor jouw uitvaartverzekering berekenen. Je vult het speciaal hiervoor bedoelde formulier in en je weet meteen wat een uitvaartverzekering jou zal kosten. Weet je het gewenste verzekerde bedrag nog niet? Maak dan eerst gebruik van de waardemeter op de website om het bedrag dat de door jou gewenste uitvaart zal gaan kosten, te berekenen.
De op de website getoonde premie is exclusief distributiekosten. Distributiekosten zijn de kosten die worden gemaakt voor het afhandelen van de verzekeringsaanvraag. De distributiekosten bedragen eenmalig € 24,00 ongeacht het aantal verzekerden. Twenthe biedt je de mogelijkheid om deze kosten gespreid te betalen in 2 jaar (de distributiekosten worden dan toegevoegd aan de premie). Aan de gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden. Je kunt, indien gewenst, de distributiekosten ook ineens betalen.

Indexering

Het indexeren van een polis betekent dat het verzekerde bedrag van de polis periodiek (meestal jaarlijks per 1 januari) wordt aangepast aan de gestegen kosten. De manier van indexeren verschilt per polis, maar de meeste Twenthe-polissen worden geïndexeerd overeenkomstig de stijging van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI-indexcijfer), vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).