Reaal Uitvaartverzekering

Verzekeraar Reaal bestaat al meer dan 100 jaar. Je kunt bij deze verzekerings-maatschappij verschillende verzekeringen afsluiten, waaronder een uitvaartverzekering. Reaal zegt haar klanten te helpen om weloverwogen keuzes te maken in hun financiële situatie door moeilijke materie op een makkelijke manier uit te leggen, door naar ze te luisteren en door met ze mee te denken en te doen.
Reaal is ontstaan als sociaal vangnet voor arbeiders. Een verzekeraar middenin de maatschappij, met hart voor de klanten. De laatste jaren zijn hun idealen echter wat verwaterd. Ruim een eeuw later, in 2014 gaat Reaal daarom terug naar de basis. Ruim een eeuw aan ervaring rijker pakken ze hun rol in de maatschappij weer op. De maatschappij is echter in de afgelopen jaren veranderd en de rol van Reaal daardoor ook. De overheid trekt zich steeds verder terug en mensen bepalen meer en meer zelf hoe zij hun financiële toekomst inrichten. Reaal wil mensen hierbij helpen. Het motto van de verzekeraar is dat als je nu goed over je leven nadenkt, je straks meer ruimte hebt om ervan te genieten en om je leven te leven.
In 2014 is Reaal afgesplitst van de SNS bank en heeft de verzekeraar een nieuw gezicht en een nieuwe website gekregen. Vanaf dat moment is het ook mogelijk om online verzekeringen bij Reaal af te sluiten.

Keurmerk klantgericht Verzekeren

Sinds 2010 heeft Nederland het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Reaal hoort bij de verzekeraars die dit keurmerk als eerste mochten dragen. Elk jaar beoordeelt de Stichting Toetsing Verzekeraars de klantvriendelijkheid van Reaal. De keurmerkonderzoekers kijken onder meer of:

 • De informatie over de producten begrijpelijk is.
 • De producten geschikt zijn voor de klanten.
 • De dienstverlening optimaal is.

Uitvaartverzekering

Bij de uitvaartverzekering van Reaal bepaal je zelf het bedrag dat je nabestaanden krijgen nadat je bent komen te overlijden. Dit bedrag kunnen je nabestaanden dan gebruiken voor de betaling van je crematie of begrafenis. De eigenschappen van een Reaal uitvaartverzekering op een rij:

 • Een eenmalige uitkering van een geldbedrag als je overlijdt.
 • De verzekering kent geen einddatum; er wordt bij overlijden dus altijd een bedrag uitgekeerd.
 • De uitkering is voor je nabestaanden; hiermee kunnen zij na je overlijden de begrafenis of crematie betalen.
 • Je betaalt premie voor een periode die je zelf gekozen hebt bij de aanvraag van de verzekering.
 • Je bepaalt zelf het bedrag dat je nabestaanden krijgen. Dit bedrag moet minimaal
  € 500,- zijn.

In een aantal gevallen keer Reaal niet uit:

 • Als je al bent overleden voordat we de aanvraag voor de verzekering ontvangen.
 • Als je onvolledige of onjuiste informatie hebt verstrekt.
 • Als je binnen twee jaar zelfmoord pleegt. Wel ontvangen je nabestaanden dan de afkoopwaarde.
 • Als je deelneemt aan oorlog of gevechtshandelingen. Wel ontvangen je nabestaanden dan de afkoopwaarde.
 • Als de persoon of de personen aan wie wij de uitkering betalen schuldig is/zijn aan joe overlijden.

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering bij Reaal kun je ook kiezen voor een aantal aanvullende dekkingen:

Kinderverzekering
Heb je kinderen, dan kun je hen bij Reaal voor een lage premie meeverzekeren. Als je kind overlijdt, krijg je een bedrag uitgekeerd om de begrafenis of crematie mee te betalen.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Het kan gebeuren dat jij of je partner (voor een deel) arbeidsongeschikt wordt. Je inkomsten dalen, terwijl je maandelijkse kosten gelijk blijven. Wil je de premie van je uitvaartverzekering (voor een deel) niet meer betalen als je arbeidsongeschikt raakt? Dan kun je dit meeverzekeren bij het verzekeren van je uitvaart. Als je na 104 weken (2 jaar) nog steeds arbeidsongeschikt bent, dan neemt Reaal (voor een deel) de premiebetaling van je over.

Verzorgersdekking
Ben je verzorger van een kind, dan kun je je kind een eigen verzekering geven met de ‘verzorgersdekking’. Als jij komt te overlijden, blijft je kind verzekerd zonder premie te betalen voor de verzekering. Reaal betaald dan een geldbedrag uit als je kind overlijdt.

Voor- en nazorg
Je kunt een bedrag krijgen bij voorzorg of nazorg. Word je bijvoorbeeld ernstig ziek? Dan krijg je van Reaal een geldbedrag om thuis verzorgd te kunnen worden. Dit noemt Reaal voorzorg. Nazorg betekent dat Reaal ondersteuning en advies biedt aan je nabestaanden nadat je bent komen te overlijden.