Hoe werkt het premievrij maken van een uitvaartverzekering?

Als je wilt stoppen met het betalen voor je uitvaartverzekering kun je de verzekering afkopen of premievrij maken. Je uitvaartverzekering premievrij maken, betekent dat je stopt met het betalen van de premie voor de verzekering. De uitvaartverzekering loopt dan nog wel door, deze is dus niet opgezegd, alleen de vorm van de verzekering wordt dan door de verzekeringsmaatschappij aangepast. Het premievrij maken heeft gevolgen voor het geldbedrag dat verzekerd is. Normaal ben je verzekerd voor een van te voren vastgesteld geldbedrag. De verzekering keert dit bedrag echter alleen uit als je alle premies betaalt. Bij het premievrij maken, stop je met het betalen van de premie voordat de looptijd voorbij is. Het gevolg hiervan is dat het verzekerde bedrag lager wordt. Op het moment dat je komt te overlijden kunnen je nabestaanden tegen overlegging van uitvaartdeclaraties beschikken over het in de premievrije polis opgebouwde bedrag.

Hoe kun je je uitvaartverzekering premievrij maken?

Je kunt je uitvaartverzekering premievrij maken door een brief te sturen naar je verzekeringsmaatschappij. Vermeld hierin dat je jouw uitvaartverzekering premievrij wilt maken en vermeld ook jouw persoonlijke gegevens en het polisnummer van de verzekering. Dit polisnummer is te vinden op het polisblad dat je bij het afsluiten van de verzekering hebt ontvangen. De verzekeringsmaatschappij zal na ontvangst van jouw brief een bevestiging sturen dat de uitvaartverzekering premievrij is gemaakt.
Het premievrij maken van de verzekering is wel aan bepaalde voorwaarden verbonden. Zo moet de verzekering in de regel minimaal vijf jaar bestaan voordat ‘premievrij maken’ mogelijk is.