Onderlinge s’-Gravenhage Uitvaartverzekering

De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij “s-Gravenhage” is in 1895 opgericht. Het doel van haar verzekeringsactiviteiten is het mogelijk maken dat risico’s die deelnemers individueel niet kunnen of willen dragen, door de Onderlinge ’s-Gravenhage op onderlinge basis worden overgenomen. Het solidariteitselement dat kenmerkend is voor de onderlinge vorm, bestaat er vooral uit dat (verzekerings-)risico’s worden gedeeld en eventuele overschotten worden verdeeld. De maatschappijwinstdeling is een belangrijk onderscheidend en waarde-toevoegend element aan de verzekerings-maatschappij. De Onderlinge s’-Gravenhage is in het bezit van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.

Uitvaartverzekering

De uitvaartverzekering die door de Onderlinge s’-Gravenhage wordt aangeboden, is de ‘Begrafenisverzekering’. Met dit product is in 1895 de basis gelegd voor de Maatschappij. De begrafenisverzekering van Onderlinge ‘s-Gravenhage biedt de mogelijkheid om jouw uitvaart geheel naar eigen wens vorm te geven. Jouw nabestaanden ontvangen, wanneer je bent komen te overlijden, een gegarandeerde uitkering in geld en kunnen zelf beslissen hoe dit wordt besteed.
Bij het afsluiten van de verzekering bepaal je vooraf zelf hoe lang je premie wilt betalen. Meestal wordt gekozen voor een periode van 30 jaar. Na deze premiebetalende periode blijft de verzekering doorlopen en komt het verzekerd bedrag bij overlijden tot uitkering. De hoogte van de premie is afhankelijk van de hoogte van het verzekerd bedrag, de looptijd van de premiebetaling, jouw leeftijd en jouw gezondheid. Hoe jonger en gezonder je bent, hoe lager de premie is. Bij de aanvraag van de verzekering moet daarom een zogenaamde gezondheidsverklaring worden overgelegd. Soms is ook een medische keuring door een arts noodzakelijk.
In plaats van regelmatige premiebetalingen kun je er ook voor kiezen om een bedrag in één keer te betalen. Je betaald de premie dan in de vorm van een koopsom. Dit kan alleen als je niet ouder bent dan 80 jaar.
Tenslotte kun je ervoor kiezen om een indexclausule aan de verzekering toe te voegen. Hiermee kun je het verzekerd bedrag van de Begrafenisverzekering eens in de drie jaar aanpassen op basis van het consumentenprijsindexcijfer. Op deze manier blijft de uitkering die jouw nabestaanden krijgen wanneer je komt te overlijden, gelijke pas houden met de stijgende prijzen in de uitvaartverzorging.
Wat een onderscheidend element van de begrafenisverzekering van Onderline s’-Gravenhage is, is de maatschappijwinstdeling, waardoor je uitkering hoger kan worden. Als er voldoende winst is, kan besloten worden om deze in zijn geheel of gedeeltelijk te verdelen. Van de winst die wij verdelen, gaat 95% naar onze deelnemers met een winstdelende verzekering. Met dat deel van de winst verhogen wij de verzekerde bedragen. Het verhoogde bedrag dat dan is ontstaan wordt gegarandeerd uitgekeerd.

De eigenschappen en voordelen van de begrafenisverzekering van de Onderlinge s’-Gravenhage op een rij:

  • Nabestaanden hebben totale vrijheid bij de besteding van het uitgekeerde bedrag.
  • Je kunt zelf de premieduur kiezen.
  • Je hebt de mogelijkheid om de premie in de vorm van een koopsom te voldoen.
  • Voordat de verzekering door de Onderlinge s’-Gravenhage geaccepteerd wordt, vindt er een medische keuring plaats in de vorm van een vragenlijst en eventueel in de vorm van onderzoek door een arts.
  • Je hebt de mogelijkheid om een indexclausule aan de verzekering toe te voegen.
  • Maatschappijwinstdeling; de Onderlinge s’-Gravenhage verdeelt eventuele winst onder haar verzekeringshouders.