NIVO Uitvaartverzekering

NIVO Uitvaartverzekeringen N.V. is opgericht in 1981 als dochteronderneming van Uitvaartcentrum Zuid in Amsterdam, de grootste particuliere uitvaartverzorger in Nederland. NIVO en Uitvaartcentrum Zuid zijn met uitvaartzorgcentra en uitvaartspecialisten verspreid over heel Nederland en onderdeel van Uitvaart Zorgcentra Nederland (UZN). Ook graf- en crematiekistenfabriek Unigra is onderdeel van UZN. Dankzij deze krachtenbundeling binnen UZN kan NIVO haar verzekerden overal in Nederland goede én betaalbare uitvaartverzekeringen aanbieden. De natura-uitvaartverzekering die je bij NIVO afsluit, geven recht op verzorging van de uitvaart door een UZN-uitvaartzorgcentrum. Bovendien ondertekende de directie van NIVO een moreel ethische verklaring als blijk van haar integriteit en zorgvuldigheid als verzekeraar.

Verbond van Verzekeraars

NIVO is aangesloten bij de branche-organisatie Verbond van Verzekeraars. Het Verbond van Verzekeraars (Verbond) is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt. Het Verbond is een onafhankelijke vereniging die wordt bestuurd en betaald door de leden.

Beslissingen die worden gemaakt in de politiek en ontwikkelingen in de samenleving hebben vaak grote raakvlakken met de verzekeringsbedrijfstak. Arbeidsongeschiktheid, beroepsziekten, criminaliteitsbeheersing, pensioenbeleid en verkeersveiligheid zijn onderwerpen waar verzekeraars dagelijks mee te maken hebben. Het is daarom belangrijk dat de belangen van verzekeraars, en daarmee ook de belangen van de verzekeringsconsument, worden meegewogen in die beslissingen. Bovendien neemt het Verbond-lidmaatschap ook andere voordelen voor de verzekeraars met zich mee. Om welke voordelen het gaat, kun je lezen in het artikel ‘Verbond van Verzekeraars’ op deze website.

Gedragscode Verzekeraars

Voor een goede werking van de verzekeringsmarkt en in het belang van de consument is door het Verbond van Verzekeraars in 2002 de ‘Gedragscode Verzekeraars’ ontwikkeld. NIVO staat volledig achter de gedragscode en past deze toe in al haar doen en laten. Wat de gedragscode inhoudt kun je lezen in het artikel ‘Verbond van Verzekeraars’.

Corporate Governance Code

Naast de ‘Gedragscode Verzekeraars’ is door het Verbond van Verzekeraars ook de ‘Corporate Governance Code’ (de Governance principes) opgesteld. De Code Corporate Governance omvat principes over bestuur en het toezicht daarop, de raad van commissarissen, risicobeheer, audit en beloningsbeleid. NIVO houdt zich aan de beginselen die bij de Corporate Governance Code van toepassing zijn. Wat deze Code precies inhoudt kun je lezen in het artikel ‘Verbond van Verzekeraars’.

Uitvaartverzekering

NIVO is sinds 1981 gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen met een waardevaste dekking, heldere voorwaarden en ruimte voor persoonlijke wensen. Daarnaast geeft NIVO aan degelijk en betrouwbaar te zijn en de consument de ruimte te geven om te kiezen uit de drie onderstaande polissen:

NIVO-polis: Een verzekerd geldbedrag naar keuze waarvoor de premie maandelijks wordt betaald. De uitvaartverzekering geeft recht op een uitkering in geld wanneer de verzekerde persoon komt te overlijden. Deze verzekering kent een automatische waarde-aanpassing en duidelijke voorwaarden.
Contura-polis: Een betaalbare en waardevaste natura-uitvaartverzekering met duidelijke voorwaarden. Deze verzekering kent een éénmalige afkoopsom van 3.035,- euro. De consument is voor dat bedrag verzekerd van een volledig verzorgde eenvoudige uitvaart door een vestiging van Uitvaart Zorg Nederland (UZN). Je kunt de contura-polis afsluiten als je binnen 25 km van één van de UZN uitvaartcentra woont. Op de website van NIVO is een adressenlijst opgenomen met een overzicht van alle uitvaartcentra die onderdeel uitmaken van, of aangesloten zijn bij UZN.
De UZET-polis: Een verzekering die recht geeft op een volledig verzorgde begrafenis of crematie. De UZET-polis kent een eenmalige afkoopsom van 3880,- euro en is net als de Contura-polis een natura-verzekering. De UZET-polis kan echter in tegenstelling tot de Contura-polis door iedereen afgesloten worden; je hoeft niet binnen 25km van één van de UZN uitvaartcentra te wonen. Bovendien worden er bij het afsluiten van deze polis geen gezondheidsvragen gesteld en is er geen leeftijdsgrens.

Ruim 250.000 mensen kozen al voor één van de uitvaartverzekeringen van NIVO om de toekomstige kosten van hun uitvaart te dekken. De uitvaartverzekeringen van NIVO kennen verschillende pluspunten:

  • Automatische waarde-aanpassing.
  • Thuiswonende kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.
  • Bij het afsluiten van een NIVO uitvaartverzekering komen geen gezondheidsvragen kijken, iedereen wordt geaccepteerd. Bij overlijden door een natuurlijke doodsoorzaak binnen 1 resp. 2 jaar, wordt er door de verzekering niet uitgekeerd, maar worden de betaalde premies terugbetaald met een toeslag. Als er sprake is van een ongeval wordt er wel altijd volledig uitgekeerd (zie artikel: ‘Een uitvaartverzekering zonder gezonderheidsverklaring’).
  • In het dienstverleningsdocument op de website van NIVO kun je informatie vinden over de dienstverlening van de verzekeringsmaatschappij en de daarbij behorende kosten. Dit maakt dat NIVO een zeer transparante verzekeringsmaatschappij is en weet je als consument precies waar je aan toe bent.

Medewerkers

NIVO werkt niet met tussenpersonen. Als klant heb je altijd rechtstreeks contact met de verzekeringsmaatschappij zelf. Hierdoor krijg je altijd direct de informatie die je nodig hebt en kun je er altijd zeker van zijn dat de informatie die je krijgt correct is.
Zowel schriftelijk als telefonisch wordt je door deskundige medewerkers van NIVO persoonlijk te woord gestaan.