Monuta Uitvaartverzekering

Monuta is een bekende Nederlandse uitvaartverzekeraar én uitvaartverzorger in één. Bij Monuta kun je niet alleen jouw uitvaartwensen vrijblijvend en kosteloos vastleggen, ook kun je deze wensen meteen financieel mogelijk maken door bij Monuta een uitvaartverzekering af te sluiten. Op het moment dat je komt te overlijden, regelt Monuta als uitvaartverzorger een persoonlijk afscheid afgestemd op jouw wensen en zorgt er als uitvaartverzekeraar voor dat deze wensen bekostigd kunnen worden.

Monuta en volmachten

Monuta werkt samen met volmachten. Deze volmachtbedrijven mogen en kunnen zelfstandig Monuta uitvaartverzekeringen afsluiten en polissen opmaken. Omdat Monuta een goede dienstverlening daarbij erg belangrijk vindt, verleent zij alleen een volmacht aan een bedrijf als ze ervan overtuigd is dat de dienstverlening van het bedrijf de juiste kwaliteit heeft. Met welke volmachtbedrijven Monuta samenwerkt, kun je vinden op de website vinden.

Keurmerk Uitvaarzorg

Monuta heeft als één van de eerste uitvaartverzorgers het Keurmerk Uitvaartzorg ontvangen. Het keurmerk geeft aan dat er bij Monuta voldaan wordt aan de volgende zes eisen:

  • Heldere afspraken over de uitvoering van de uitvaart
  • Transparante kostenbegroting
  • Goede organisatie van de uitvaart.
  • Bekwaam personeel
  • Doelmatige klachtenafhandeling
  • Klanttevredenheidsonderzoek

Het Keurmerk Uitvaartzorg vertelt je dat het goed zit met de kwaliteit van Monuta en geeft je daarmee meer zekerheid dat je met Monuta kiest voor een betrouwbare uitvaartverzorger.

Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Niet alleen bezit Monuta het Keurmerk Uitvaartzorg, ook heeft Monuta het Keurmerk Klantgericht Verzekeren gekregen. Monuta wil graag voor iedereen een passende uitvaartverzekering bieden en vindt het daarbij ook belangrijk dat de klant begrijpt wat de verzekering inhoudt. Omdat Monuta de informatie over haar uitvaartverzekeringen zo begrijpelijk mogelijk aanbiedt, bezit de verzekeringsmaatschappij sinds maart 2011 het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Dit betekent dat de Monuta voldoet aan de kwaliteitscriteria die de Stichting Toetsing Verzekeraars voor het keurmerk heeft opgesteld en dat Monuta haar best doet om haar klanten zo duidelijk en volledig mogelijk te informeren. Het keurmerk zegt dus vooral wat over de klantvriendelijkheid bij de verzekeringsmaatschappij.

Klanttevredenheidsonderzoek Verbond van Verzekeraars

Echter, niet alleen Stichting Toetsing Verzekeraars heeft geconstateerd dat Monuta klantvriendelijk is, maar ook de klanten zelf. Het Verbond van Verzekeraars houdt jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek onder de klanten van de bij hen aangesloten levensverzekeraars. De dienstverlening van Monuta is hierin in 2013 door nieuwe klanten gewaardeerd met een 7,8 en komt daarmee als beste levensverzekeraar uit de bus. Daarnaast hebben nieuwe en bestaande klanten van Monuta de uitvaartverzekeraar samen beoordeeld met een 7,5. Hiermee komt Monuta uit boven het gemiddelde cijfer van een 7,0 dat door klanten aan hun verzekeraar gegeven wordt. De volledige uitslag van het klanttevredenheidsonderzoek van het Verbond van Verzekeraars naar de dienstverlening van Monuta in 2013 kun je vinden op de website van Monuta.
Het onderzoek van het Verbond van Verzekeraars bevestigt de uitkomsten van het eigen onderzoek dat Monuta in 2013 onder 1950 klanten heeft gedaan De nieuwe klanten waarderen de verzekeraar hierin met een 8,1 en de nieuwe en bestaande klanten samen kwamen tot een gemiddeld cijfer van een 7,7.

Monuta Charity Fund

Al ruim twaalf jaar geeft Monuta geld aan lokale initiatieven via het Monuta Charity Fund (MCF). Medewerkers van Monuta, samenwerkende assurantietussenpersonen en franchisenemers zijn ambassadeur van het fonds. Met het Monuta Charity Fund draagt Monuta bij aan initiatieven die erop gericht zijn om mensen te ondersteunen in de moeilijke periode vlak voor of na het overlijden van een dierbare. Als je een project hebt dat past bij het thema ‘Zorg voor nabestaanden’ kun je samen met een ambassadeur van het Charity fonds een aanvraag indienen voor financiële steun.

Het MCF richt zich op projecten die te maken hebben met het bieden van zorg aan nabestaanden. Hierbij moet gedacht worden aan het opleiden van vrijwilligers die hulp bieden bij rouwverwerking, maar ook aan het geven van lezingen of beschikbaar stellen van troostkoffers voor leerlingen die een medeleerling verloren hebben. Ook draag Monuta bij aan herdenkingsprojecten, zoals bijeenkomsten, herinneringsmonumenten of lotgenotencontact. Tenslotte komen ook projecten die te maken hebben met terminale zorg en palliatieve zorg in aanmerking voor een donatie.

Team bijzondere uitvaarten

Er zijn uitvaarten waarvan de uitvoering om een speciale manier van werken vraagt. Deze uitvaarten hebben unieke elementen die niet dagelijks bij een uitvaart voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om grote, complexe uitvaarten, uitvaarten met mediabelangstelling of uitvaarten waarbij protocol en ceremonie een belangrijke rol spelen. Om ook deze uitvaarten op de juiste manier te verzorgen, heeft Monuta een Team Bijzondere Uitvaarten. Dit team bestaat uit een aantal medewerkers die in het hele lang ingezet kunnen worden. Deze medewerkers hebben door training en ervaring kennis opgedaan om bijzondere uitvaarten te verzorgen. Naast uitvaarten kunnen zij bijvoorbeeld ook een herdenkingsdienst of een stille tocht organiseren. Als het nodig is, is het team binnen een half uur beschikbaar.
Een voorbeeld van de dienstverlening die Monuta heeft geleverd bij een bijzondere uitvaart, is de bijdrage aan de organisatie van de ceremonie voor de terugkeer van de slachtoffers van de ramp met de MH17. Het programma ‘Nieuwsuur’ besteedde hier aandacht aan in haar uitzending van 30 augustus 2014.