Lijst met namen oude uitvaartverzekeraars

Bent u op zoek naar een naam van een oude uitvaartverzekeraar (uitvaartverzekering) en waar deze uitvaartverzekering waarschijnlijk nu is ondergebracht? Hieronder vind u de lijst.

A

 • Aan de Ontslapenen gewijd (Bergen op Zoom 1846) Fortis leven
 • Aan de Ontslapenen gewijd (Breda 1848) Generali
 • Abbey leven Allianz
 • Abiëzer (hulpe) Begrafenis Rotterdam 1892 Aegon
 • Abri levensverz. Aegon Spaarkas
 • Adjuto, Alg. Verz. Mij. Goudse verzekeringen
 • A.G. levensverz. Fortis leven
 • A.G. van 1824 Fortis leven
 • AGO levensverz. Mij. Aegon
 • ALBOZ levensverz. Aegon
 • Algemeen Belang (Anna Paulowna) RVS
 • Algemeen Belang (Zunderdorp) Aegon
 • Algemeen Beleggings Consortium Fortis leven
 • Algemeen Friesch Begr.fonds Fortis leven
 • Algemeen Ned. Kollectantengezelschap (Groningen) Aegon
 • Algemeen Ned. Verz.fonds Aegon
 • Algemeene Amsterdamsche Begr. Sociëteiten (1898) Fortis leven
 • Algemeene Begr.Mij. (Den Helder 1868) Goudse verzekeringen
 • Algemeene Burger Sociëteit, Rott. Verz. Soc. RVS
 • Algemeene Friesche levensverz. Mij. Aegon NabestaandenZorg
 • Algemeene Groningse levensverz. Mij. Aegon NabestaandenZorg
 • Algemeene Heldersche Verz. Mij. Goudse verzekeringen
 • Algemeene levensverz. Bank Aegon NabestaandenZorg
 • Algemeene Mij. van levensverz. en Lijfrente Aegon
 • Algemeene Nederlandse Assurantie Mij.(1914) Fortis leven
 • Algemeene Noord-Hollandsche Mij. van levensverz. (Haarlem) Aegon
 • Algemeene Rotterdamsche Coöperatieve Begr.fonds Stad Rotterdam
 • Algemeene Rotterdamse Ver. ter uitkering van gelden Aegon
 • Algemeene Spaarverz. (Den Haag 1907) Fortis leven
 • Algemeene Spaarverz., De (Kassen 1916 t/m 1928) Fortis leven
 • Algemeene Utrechtsche Mij. van Geldelijke Uitkering naOverlijden Fortis leven
 • Alico S.A. Reaal
 • Alkmaarse Begr.ver. (1888) Aegon
 • Ambtenaren en Bed. tot hulp van weduwen (Den Bosch) Aegon
 • American Life Euravie levensverz. Reaal
 • Amethyst, levensverz. Mij. Fortis leven
 • A&M levensverz. (Rotterdam) Nieuwe Hollandsche lloyd
 • Amstelbank (1907) Fortis leven
 • Amsterdam, Mij. van levensverz. Goudse verzekeringen
 • Amsterdam, levensverz. Bank Fortis leven
 • Amsterdams R.K. Begr.fonds, Stichting, Het Generali
 • Amsterdamsch levensverz. Genootschap Fortis leven
 • Amsterdamsche Alg. Verz. Mij. voor uitkeering bij Overlijden Generali
 • Amsterdamsche Begr. Mij. Fortis leven
 • Amsterdamsche Begr., Zieken en Geneeskunde Mij. Fortis leven
 • Amsterdamsche Mij. van levensverz. Delta lloyd
 • Amsterdamsche Mij. van Verz. op het leven Aegon
 • Amsterdamsche Natura Monuta
 • Amsterdamsche Verz. Bank Stad Rotterdam
 • Amstleven Delta lloyd
 • A.N.B.V. Fortis leven
 • Andries (Ubbergen), Begr.fonds der Broederschap St. Fortis leven
 • Anker, Mij van Verz. Het, (Amsterdam 1911) Fortis leven
 • Antverpia, levensverz. Mij. Fortis leven
 • A&O, leven Verz. Delta lloyd
 • Apollonia U.A. Nationale Nederlanden
 • Ardanta Fortis leven
 • Arnhem, levensverz. Mij. Aegon
 • Arnhemsche Verz. Mij. Delta lloyd
 • Assendelft, Begr.fonds Aegon
 • Assurance Liegeoise S.A. (Ned. portefeuille) Fortis leven
 • Astra, levensverz. Mij. Fortis leven
 • Atlas Verz. Mij. (Amsterdam) Aegon
 • Aurora levensverz. Mij. Nationaal spaarfonds
 • Aurora, Nederlands Indische Ver. tot Onderl. Verz. op hetleven Aegon
 • Avenir, l’ RVS
 • Avéro leven U.A. Avero leven
 • Avéro Pensioen U.A., Avero pensioen
 • A.Z.A., levensverz. Mij. Reaal
B
 • Bakkersbond, Fonds van de Ned. (Heemstede) Nationale Nederlanden
 • Banketbakkersver., weduwenfonds (Den Helder) RVS
 • Barbara (Amsterdam), Liefdefonds St. Fortis leven
 • Barbara (Geleen), Begr.fonds St. Fortis leven
 • Barbara (Heemskerk), Begr.fonds St. Reaal
 • Barbara van de Vereniging de Bijenkorf Lumen et Cibus(Leeuwarden), Fonds St. Fortis leven
 • Barnabas (Amsterdam) Delta lloyd
 • Begin en Einde, (Leeuwarden) Onderl. Begr.fonds Aegon
 • Belangstelling in onze Stadgenooten (Schiedam), Begr.fonds Goudse verzekeringen
 • Bergen op Zooms Begr.fonds (1846) Fortis leven
 • Berkhout, Begr.fonds Aegon
 • Betaal- en Hulpkas (Amsterdam 1861) Fortis leven
 • Beynes (Haarlem), Begr.fonds v/h Pers. v/d Koninklijke Fabr.v. Rijtuigen en Spoorw. RVS
 • Bid en Werk (Vlaardingen), Werklieden Ver. Stad Rotterdam
 • Bijlhouwersknechts Doodenbus (Utrecht) Fortis leven
 • Bisdom Haarlem, fonds (delft 1941) Nationaal spaarfonds
 • Boeren en Tuinders levensverz. Interpolis
 • Boerhaave, Rouwverz. der Mij. Aegon
 • Boerhaave, Spaarkassen der Onderl. Mij. Spaarkas Fortis leven
 • Bondsbelang, Onderl. Waarborg Mij. Axent/Aegon
 • Bond van Inspecteurs bij de Rotterdamsche Politie Reaal
 • Bond van Ned. Schilderspatroons Amersfoortse
 • Bossche Kasse, Begr.fonds Fortis leven
 • Bouma (Oosterend), Het Onderl. Begr.fonds P.J. Aegon
 • Breda, Begr.fonds (1848) Generali
 • Broederband, Begr.fonds Fortis leven
 • Broederhulp (Nijmegen), Typografenver. RVS
 • Broederlijke Liefdebeurs (Haarlem), De Aegon
 • Brouwershaven, Onderl. Begr.fonds Reaal
 • Burger Voorzorg (Harlingen), Ver. Aegon
 • Burgerlijk Begr.fonds (Dordrecht 1844), Het Fortis leven
 • Burgerlijk Begr.fonds van 1836 Goudse verzekeringen
 • Burgerlijke Ambtenaren 1875, levensverz. Genootschap Levob
 • Burgerlijk Fonds van levensverz. Goudse verzekeringen
C
 • Centraal Pensioenbureau Fortis leven
 • Centrale Arbeiders Verz. Bank, De Reaal
 • Centrale levensverz. Bank Fortis leven
 • Centrale levensverz., De Reaal
 • Centrale levensverz. Bank, De Reaal
 • Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond Reaal
 • Centrale Spaarkas Fortis leven
 • Centrale Spaar- en Verz. Bank (Sliedrecht) Fortis leven
 • Chrispijn of Schoenmakersbus (Delft), St. Fortis leven
 • Cité Vie Nederland, La Fortis leven
 • Compagnie Alliance Belge Fortis leven
 • Compagnie d’Assurances Générales sur la Vie (Ned.portefeuille) Nationale Nederlanden
 • Compagnie Française d’Assurances sur la Vie ‘Le Phénix'(Parijs) Aegon
 • Concordia levensverz. Reaal
 • Confidentia, De de Verzekerings Unie
 • Constance et Fidèle (Semarang), Uitkeeringsfonds La Aegon
 • Continentale Mij. v. levensverz. en Lijfrente (Driebergen) Nationale Nederlanden
 • Coöperatief Verz. fonds Avero pensioen
 • Coöperatieve levensverz. (1900) Aegon
 • Coöperatieve Uitkeerings- en Begr. Ver. (‘s-Gravenhage) Aegon
 • Culemborg, levensverz. Mij. Goudse verzekeringen
D
 • Delft en Omstreken, Begr.fonds der Stad Aegon
 • Denis, de Eerste Ned-Ind. Spaarkas en levenmij. (Bandoeng) Nationale Nederlanden
 • Dordrecht, levensverz. Mij. Aegon
 • Dorpskring Steunt Elkander (Oudeschild) Aegon
 • DOS (De Onderlinge Spaarkas) Fortis leven
 • Draagt Elkanders Lasten (Assen) Fortis-ARDANTA
E
 • Eagle Star leven FALCON leven
 • Econoom, De RVS
 • Edele Voorzorg, Begrafenisbeurs De Fortis leven
 • Eendracht (Aalsmeer), De Axent/Aegon
 • Eendracht, Gelders begr. (Nijmegen 1860) Fortis leven
 • Eendracht (Kampen), De Generali
 • Eendracht (Purmerend), De Aegon
 • Eendracht en liefde (Cornjum) Aegon
 • Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart (Goudse verzekeringen), Door Monuta
 • Eendracht maakt Macht (Avenhorn) Goudse verzekeringen
 • Eendracht maakt Macht (Den Helder) Reaal
 • Eendracht maakt macht (Nijmegen 1845) Fortis leven
 • Eendracht maakt Macht, Onderl. Uitkeeringsf. Ver. vanpersoneel Rijkswaterstaat RVS
 • Eendracht maakt macht (Warder) Aegon
 • Eendracht maakt Macht (Zwolle) RVS
 • Eendragt maakt Magt, Fonds v. geldelijke uitkeeringen onderde zinspreuk Goudse verzekeringen
 • Een Ieders Voordeel (Groningen) Aegon
 • Eensgezindheid (Wormerveer) RVS
 • Eerbied voor de ontslapenen (Breda) Generali
 • Eerste Bloemendaalsche Begr.fonds Axent/Aegon
 • Eerste Hollandse levensverz. Bank (Amsterdam) Generali
 • Eerste levensverz. m/z geneesk. onderzoek Aegon
 • Eerste Nederlands Middenstandsfonds (Den Haag) Aegon
 • Eerste Nederlandsche Verz. Mij. leven,invaliditeit enongelukken Aegon
 • Eerste Roomsch-Kath. leven. Mij. (Nijmegen) Fortis leven
 • Eerste Rotterdamsche Nationale Nederlanden
 • Eigen Hulp (Den Haag) Aegon
 • Elf Provinciën, De Eerste Ned. Krijgsdienst-, Uitzet- enlevensverz.-Mij. De Generali
 • Elkander tot Steun (Kruisland) Fortis leven
 • Eloy van 1875, St. Aegon
 • Elvia leven Zwitserse levensverz. Mij. Nieuwe Hollandsche lloyd
 • E.N. (Volksverz.) Aegon
 • ENNIA levensverz. Aegon
 • Equitable (Ned.portefeuille) Nationale Nederlanden
 • Equitable Life Ass. Society of the US (New York) Nationale Nederlanden
 • Equity & Law levensverz. AXA
 • E.R.K., levensverz. Mij. Fortis leven
F
 • FBTO U.A. AchmeaZorg
 • Fides (Soest), Ned. levensverz. Bank Reaal
 • Flandria Belgisch, levensverz. en Lijfrente Fortis leven
 • Fonds De Roever RVS
 • Fonds v.d. Kon. Bond v Oud-Onderofficieren Aegon
 • Fonds voor Schoenmakerspatroons en Schoenwinkeliers te’s-Gravenhage Aegon
 • Fonds tot uitk. van Begrafeniskosten (Moordrecht) Fortis leven
 • Francke en De Meester Fonds RVS
 • Friesch Hollandsche levensverz. Bank (Bolsward) RVS
G
 • Gan Vie, Compagnie Française d’Assurancessur la Vie AXA
 • Gedenk te sterven (Gouda 1771) Fortis leven
 • Gedenk te sterven (Makkum), Begrafenisbus onder de zinspreuk Aegon
 • Geheelonthouders levensverz. Mij (GOLM) 1916 Fortis leven
 • Geldersche Broederschap (Leiden) Goudse verzekeringen
 • Gelduitzetting (Loon op Zand) Nationaal spaarfonds
 • Geneeskundig Weduwenfonds Aegon
 • Generale levensverz. Bank Fortis leven
 • Genot door voorzorg Fortis leven
 • Gerechtsdeurwaarders (Leeuwarden) Aegon
 • Gildefonds (Amsterdam 1936) Axent/Aegon
 • Globe (Den Haag 1903) Goudse verzekeringen
 • Goede Voorzorg (Schiermonnikoog), Pensioenfonds De Aegon
 • Gorinchem, Begr.fonds Stad Rotterdam
 • Gorinchemse Onderlinge Verz. Mij. Stad Rotterdam
 • Gravenhaagsch Verz. Fonds, ‘s- (1897) Aegon
 • Gravenhaagsche levensverz. Mij., ‘s- (1918) Fortis leven
 • Gravenhage, Alg. Mij. van Verz., ‘s- Fortis leven
 • Gresham Life Assurance Society Ltd. (Nederlandseportefeuille) Fortis leven
 • Groene Land Zilveren kruis
 • Groot Amsterdam Nationale Nederlanden
 • Groot Bossche van 1838 Fortis leven
 • Groot-Noordhollandse van 1845 Aegon
 • Groot-Noordhollandsche Ver. van levensverz. en Lijfrente Aegon
 • Groot-Schermer, Begr.fonds Aegon
H
 • Haagleven, levensverz. Mij. DELA
 • Haagsche Verz. Sociëteit Aegon
 • Haarlem van 1873 levensverz. Mij. Goudse verzekeringen
 • Haarlemsche Begrafenis Sociëteit Goudse verzekeringen
 • Haarlemsche levensverz. Mij. Axent/Aegon
 • Hasco Delta lloyd
 • Hasselt, Onderl. Begr.fonds Aegon
 • HAV Bank, levensverz. Mij Fortis leven
 • Heden ik, morgen gij (‘s-Gravenhage), Begr.fonds Generali
 • Heldersche Verz. Mij. ‘De Onderneming’ Fortis leven
 • Helder Volksverz. Mij. Goudse verzekeringen
 • Hellevoetsluis, Begrafenisbus Aegon
 • Helpt Elkander (De Hen) leven Reaal
 • Helpt Elkander (Kampen), Fonds van Onderofficieren Aegon
 • Helpt Elkander (Nijmegen) Aegon
 • Helpt Elkander (Sexbierum) Aegon
 • Helpt Elkander (‘s-Gravenhage), levensverz.-Mij. Aegon
 • Helpt Elkander (Zaandam) Aegon
 • Helpt U Zelven (Lochem) Fortis leven
 • Helvetia levensverz. Zurich
 • Hengelo, Begr. Onderl. Aegon
 • Het Einde bekroont ons Doel (Alkmaar) Goudse verzekeringen
 • Holda, Verz. Mij. Aegon
 • Holland (‘s-Gravenhage), Mij. van Verz. op het leven en bijZiekte De Generali
 • Holland, levensverz. Mij. Fortis leven
 • Holland-Amerika, levens-, Inval- en Renteverz. Mij. Fortis leven
 • Hollandia (Delft) RVS
 • Hollandsch Utrechtsche Verz. Mij. Fortis leven
 • Hollandsche Assurantie Compagnie van 1919 Aegon
 • Hollandsche Mij. van levensverz. (Haarlem 1863) Aegon
 • Hollandsche Sociëteit van levensverz. Delta lloyd
 • Hollandsche Spaarverz. Mij. Fortis leven
 • Hollandse Verz Mij Axent/Aegon
H
 • Haagleven, levensverz. Mij. DELA
 • Haagsche Verz. Sociëteit Aegon
 • Haarlem van 1873 levensverz. Mij. Goudse verzekeringen
 • Haarlemsche Begrafenis Sociëteit Goudse verzekeringen
 • Haarlemsche levensverz. Mij. Axent/Aegon
 • Hasco Delta lloyd
 • Hasselt, Onderl. Begr.fonds Aegon
 • HAV Bank, levensverz. Mij Fortis leven
 • Heden ik, morgen gij (‘s-Gravenhage), Begr.fonds Generali
 • Heldersche Verz. Mij. ‘De Onderneming’ Fortis leven
 • Helder Volksverz. Mij. Goudse verzekeringen
 • Hellevoetsluis, Begrafenisbus Aegon
 • Helpt Elkander (De Hen) leven Reaal
 • Helpt Elkander (Kampen), Fonds van Onderofficieren Aegon
 • Helpt Elkander (Nijmegen) Aegon
 • Helpt Elkander (Sexbierum) Aegon
 • Helpt Elkander (‘s-Gravenhage), levensverz.-Mij. Aegon
 • Helpt Elkander (Zaandam) Aegon
 • Helpt U Zelven (Lochem) Fortis leven
 • Helvetia levensverz. Zurich
 • Hengelo, Begr. Onderl. Aegon
 • Het Einde bekroont ons Doel (Alkmaar) Goudse verzekeringen
 • Holda, Verz. Mij. Aegon
 • Holland (‘s-Gravenhage), Mij. van Verz. op het leven en bijZiekte De Generali
 • Holland, levensverz. Mij. Fortis leven
 • Holland-Amerika, levens-, Inval- en Renteverz. Mij. Fortis leven
 • Hollandia (Delft) RVS
 • Hollandsch Utrechtsche Verz. Mij. Fortis leven
 • Hollandsche Assurantie Compagnie van 1919 Aegon
 • Hollandsche Mij. van levensverz. (Haarlem 1863) Aegon
 • Hollandsche Sociëteit van levensverz. Delta lloyd
 • Hollandsche Spaarverz. Mij. Fortis leven
 • Hollandse Verz Mij Axent/Aegon Reaalsverz. van 1891 Reaal
 • Hoogkarspel, Begr.fonds Reaal
 • Hoop, ’s Gravenhaagsche Coöp. Bakkerij- en Verbruiksver. Aegon
 • Hoorn, Onderl. levensverz. Mij. Goudse verzekeringen
 • Hoornsch Begr.fonds, levensverz. Mij. (1914) Fortis leven
 • Hulp door Eendracht, Weduwenfonds RVS
 • Hulp in nood, levensverz ubo (Rotterdam 1885) Aegon
 • Hulp in nood na den dood (Rotterdam) RVS
 • Hulp leenigt den nood (Rotterdam) Fortis leven
 • H.V.S. van 1808 ROYAL& SUN ALLIANCE
 • H.V.S., Beleggings Mij. Aegon
 • H.W.N., Uitkeeringsfonds bij overlijden RVS
I
 • Ideaal Spaarkas (Utrecht) target=_blank>de Verzekerings Unie
 • Intercontinentale levensverz. Mij. ILM (Amsterdam 1966) Allianz
 • Intermed levensverz. ZILVERENKRUIS
 • Intern. Verz. Mij. Legal & General
J
 • Jacob Meyersfonds Aegon
 • Jan Truyenfonds (1918) Interpolis
 • Johan de Witt, Verz. Mij. Fortis leven
 • Johan de Witt, Raadpensionaris Generali
 • Joannes de Deo (Den Helder), St. Fortis leven
 • Johannes de Deo, Onderl. Mij., St. Reaal
 • Johannes de Wit (1902) Generali
 • Johannes, Ver. (Utrecht) Aegon
 • Jong Nederland, Verz. Bank (Amsterdam 1909) Fortis leven
 • Josef (Zaandam), Onderl. Begr.bond Aegon
 • Joseph, Genootschap St. Reaal
 • Joseph, Overijss/Geld Begr. Verz voor Kath., St. (Enschede) Levob
 • Josi Groep, levensverz. Mij. Zurich
 • Juventus, Onderl. Verz. Mij. (Amsterdam 1887) Goudse verzekeringen
K
 • Kennemerland, Alg. Mij van Verz. Fortis leven
 • Kerkrade, Prot. Kerk. Begr. Ver. RVS
 • Kloppersingel Utrecht Monuta
 • Kooger Doodenbos RVS
 • Kosmos (Zeist), Verz. Bank Nationale Nederlanden
 • Krommenie, Onderl. Begr.fonds Aegon
 • Kwadijk, Begr.fonds Fortis leven
L
 • Leeft en Zorgt (Rotterdam), Alg. Begr.fonds Fortis leven
 • Leidsche levensverz. Mij. RVS
 • Let op Uw Einde (Charlois) Aegon
 • Let op Uw Einde (Rotterdam) Aegon
 • Let op Uw Einde, Utrechtsch Begr.fonds Fortis leven
 • levensverz Mij. (Nijmegen) Fortis leven
 • Liefde en Eendracht (Midlum) Aegon
 • Liefde en Eendracht (Ried) Aegon
 • Linnenweversbus (Delft) Fortis leven
M
 • Maas, levensverz. Mij. De Fortis leven
 • Maatschappij tot uitkering bij Overlijden Fortis leven
 • Maatschappij van levensverz. (Rotterdam) Aegon
 • Maatschappij van Onderl. levensverz. (Amsterdam) Goudse verzekeringen
 • Maatschappij van Onderl. levensverz. (Amsterdam 1848) Aegon
 • Maatschappij van Voorzorg Amersfoortse
 • Machpela (‘s-Gravenzande) Axent/Aegon
 • Maliesingel, Utrecht Axent/Aegon
 • Meander Zorg Nationale Nederlanden
 • Meisjes, Vrouwen en Weduwenfonds Aegon
 • Melissant, Onderl. Begr.fonds Fortis leven
 • Memento Mori (Den Helder 1902) Fortis leven
 • Memento Mori, Friesch Begr.fonds Aegon Nabestaanden Zorg
 • Memento Mori (Rotterdam) Aegon Nabestaanden Zorg
 • Memento Mori, Spaar- en Begraf.bus (Dordrecht) Aegon Nabestaanden Zorg
 • Mercator leven FALCON leven
 • Mercurius (Groningen), Handelsreizigersver. Nationale Nederlanden
 • Metallicus, Pensioenverz. Mij Ohra
 • Michiels of Bezemmakersbus, St. Fortis leven
 • Middelburgsch Begr.fonds Fortis leven
 • Middelie, Begr.fonds Aegon
 • Mijn glas loopt ras (Haarlem) RVS
 • Militaire Verz. Ver. RVS
 • Minerva (Antwerpen) Reaal
 • Moira, Verz. Bank Axent/Aegon
 • Mortier, Fonds Aegon
N
 • Nationaal Uitvaart Fonds (Amsterdam 1952) Nationaal spaarfonds
 • Nationale, Compagnie Anonyme d’Assurances sur la Vie, La(Nederlandse portefeuille) Nationale Nederlanden
 • Nationale Crediet Ver. NCV Goudse verzekeringen
 • Nationale levensverz. Bank (Rotterdam), afdeling Volksverz.(maandpremie) RVS
 • Nationale levensverz. Bank (Rotterdam), afdeling Volksverz.(weekpremie) Fortis leven
 • Nationale levensverz. Bank (Rotterdam) Nationale Nederlanden
 • Nationale Onderl. Spaarkas Fortis leven
 • Nationale Spaarkas, De Eerste Ned. Kapitaal en Rente-verz.Mij. De Generali
 • NCV-NSL Goudse verzekeringen
 • Nederland, levens- en Volksverz. Bank (Bergen op Zoom 1914) Generali
 • Nederland, Verz. op het leven (Amsterdam 1858) Aegon
 • Nederland, Vennootschap Aegon
 • Nederlanden, Onderl. Mij. van Verz. Haarlem) Reaal
 • Nederlanden, Uitkeringssoc. (Rotterdam 1870) Fortis leven
 • Nederlanden van 1845, levensverz. Mij De Nationale Nederlanden
 • Nederlanden van 1870, levensverz. Mij De Generali
 • Nederlanden van 1883, Verz. Bank De Fortis leven
 • Nederlanden van 1889, 1903, 1904, enz Generali
 • Nederlands Protestants Uitvaartfonds Axent/Aegon
 • Nederlandsch Alg. onderl. begr.fonds (Den Haag) Fortis leven
 • Nederlandsch Alg. Begr.fonds (Amsterdam) RVS
 • Nederlandsch Alg. Verz.fonds (Amsterdam) RVS
 • Nederlandsch Werkliedenfonds Aegon
 • Nederlandsche Algemeene (‘s-Gravenhage) Fortis leven
 • Nederlandsche Algemeene Verz. Bank Aegon
 • Nederlandsche Bank van levensverz. (Rotterdam 1904) Fortis leven
 • Nederlandsche Bank van Verz. Fortis leven
 • Nederlandsche Crediet en Assurantie Mij. Fortis leven
 • Nederlandsche Handelsreizigers Ver. Reaal
 • Nederlandsche leven, Zieken- en Begr.fonds Fortis leven
 • Nederlandsche levensverz. en Lijfrentebank Fortis leven
 • Nederlandsche Lloyd levensverz. Delta lloyd
 • Nederlandsche Mij. van leven en Lijfrente (Utrecht) Aegon
 • Nederlandsche Mij. van Verz. Fortis leven
 • Nederlandsche Mij. van Verz. en Ziekenkas Fortis leven
 • Nederlandsche Nationale Werklieden Ver. (Den Helder) Goudse verzekeringen
 • Nederlandsche Bond van Horlogemakers Reaal
 • Nederlandsche Spaarbank (Utrecht) Kassen 1919 tot en met 1922van de Fortis leven
 • Nederlandsche Spaarkas (Utrecht) Goudse verzekeringen
 • Nederlandsche Spaarkas, De Nationale Nederlanden
 • Nederlandsche Spaarverz. van Katholieken (Amsterdam) Reaal
 • Nederlandsche Spoorwegen (Amsterdam) Fortis leven
 • Nederlandsche van 1894, De RVS
 • Nederlandsche Ver. van Artsen-Automobilisten VVAA
 • Nederlandsche Verz. Bank, De Fortis leven
 • Nederlandsche Verz. Mij. (Utrecht 1868/1887) Generali
 • Nederlandsche Volksverz. Bank (Amsterdam 1908) Reaal
 • Nederlandsche Zieken- en Begr. Mij. (‘s-Gravenhage) Aegon
 • Nederlandse Leeuw (Den Haag 1907) Fortis leven
 • Nederlands-Indische levensverz.en Lijfrente-Mij. Aegon
 • Neerlandia, levensverz. Mij. Generali
 • New York (Ned. Portefeuille) Generali
 • Nieuw Rotterdam leven AXA
 • Nieuw Welgelegen Generali
 • Nieuwe Eerste Ned. Verz. Bank Aegon
 • Nieuwe Haagse Verz. Soc. (1901) Aegon
 • Nieuwe Sociëteit van Voorzorg (Leiden) Generali
 • Nillmij van 1859, levensverz. Mij Aegon
 • NOG, levensverz. Mij. Reaal
 • Noord Braband (Waalwijk) Nationaal spaarfonds
 • Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds (1892) Nationaal spaarfonds
 • Noord-Brabantsch Werkliedenfonds Aegon
 • Noorden, levensverz. Mij., Het Generali
 • Noorden van 1936, Verz. Mij., Het Aegon Nabestaanden Zorg
 • Noord- en Zuid-Nederl. levensverz. Bank Fortis leven
 • Noorder Spaar- en levensverz. Mij. Goudse verzekeringen
 • Noord Hollandsch Begr.fonds (Haarlem 1873) Goudse
 • Noord Hollandsche Begr.fonds (Hilversum) Reaal
 • Noord-Hollandsche levensverz. Mij. 1891 Reaal
 • Noord Hollandsche Onderl. Mij van levensverz. (1919) RVS
 • Noord- en Zuid-Hollandsch Begr.fonds (Amsterdam) Aegon
 • Norwich Union Life Insurance Society (Ned.portefeuille) Nationale Nederlanden
 • NOVO-leven, Onderl. levensverz. Mij. UNIVE
 • NRG London levensherverz. Mij. ALHERMIJ
 • Nuts levensverz. van 1848 VSB
 • NVG levensverz. Mij. Aegon Nabestaanden Zorg
 • NVS Nieuwe Hollandsche lloyd
O
 • O.H.V.M. (Amsterdam) Axent/Aegon
 • OBF, Onderl. levensverz. Mij. Avero leven
 • Officiers Ver. tot onderlinge steun (Bandoeng) Aegon
 • Oldambt, Volksverz. Bank Fortis leven
 • Olva, levensverz. Mij. Fortis leven
 • Olveh van 1879, Onderl. levensverz. Genootschap De Aegon Nabestaanden Zorg
 • Onderling Begr.fonds U.A. Interpolis
 • Onderling Belang (Oude Tonge) Reaal
 • Onderling Belang voor Landsmeer, Den Ilp en Purmerend Aegon
 • Onderling Boerenverz. fonds Avero leven
 • Onderling Hulpbetoon Fortis leven
 • Onderling Hulpbetoon (Batavia), Onderwijzersfonds Aegon
 • Onderling Ondersteuningsfonds (Semarang) Aegon
 • Onderling verzorgd, Vennootschap RVS
 • Onderlinge Begrafenis Ver. Aegon
 • Onderlinge Broederschap van Ambt. tot hulp vanWed.(‘s-Hertogenbosch) Aegon
 • Onderlinge Hulp (Enschede) Fortis leven
 • Onderlinge Hulp (Minnertsga) Aegon
 • Onderlinge Hulp (Ursum) Goudse verzekeringen
 • Onderlinge Hulp Antillen (Enschede) Fortis leven
 • Onderlinge Middenstands levensverz. Mij. (‘s-Gravenhage) Nationaal spaarfonds
 • Onderlinge Spaarkas v/h Koninkrijk der Nederlanden Fortis leven
 • Onderlinge Steun, levensverz. Mij. v/h Fonds Aegon
 • Onderlinge Steun, Vereeniging voor personeel inOverheidsdienst RVS
 • Onderlinge Uitkeeringen en Lijfrentekas (Zwolle) Aegon
 • Onderlinge Uitkeeringskas (Loon op Zand) Nationaal spaarfonds
 • Onderlinge Ver. tot geldelijke uitkeering bij overlijden(Rotterdam) Aegon
 • Onderlinge Verz. Mij. (Den Haag, 1836) Goudse verzekeringen
 • Onderlinge Voorzorg is nuttig (Tzummarum) Aegon
 • Ondersteuningsfonds (Yerseke), Het RVS
 • Ons Aller Belang (Bandoeng) Levob
 • Ons Belang, Brandwaarborg Mij. Levob
 • Ons Belang, levensverz. Levob
 • Ooltgensplaat, Begr.fonds Goudse verzekeringen
 • Oosten Aegon Nabestaanden Zorg
 • Oosterhouts Begr.fonds Goudse verzekeringen
 • Oost-Graftdijk, Begr.fonds Aegon
 • Oostwoud, Onderl. Begr.fonds Aegon
 • Oostzaan van 1887 Aegon
 • Oranje-Nassau levensverz. (Amsterdam 1895) Nationale Nederlanden
 • Organistenvereniging, Ned. Goudse verzekeringen
 • Oude Haagsche van 1836, levensverz. Mij. Goudse verzekeringen
 • Oude Zwolsche van 1895, Verz. Mij. De Aegon
 • Oudkarspel, Begr.fonds Aegon
 • OVAS (Overl.verz. Amsterdamse Slagers) Aegon
 • Overflakkee en Goedereede Fortis leven
 • Overijssels Uitkeeringsfonds (Zwolle) Fortis leven
P
 • P.T.T. Onderlinge, Fortis leven
 • Patria levensverz. Bank Generali
 • Patrimonium (Kampen), Onderl. Begr.fonds Aegon
 • Patrimonium (Zwolle) Fortis leven
 • Patrimonium, Onderl. Begr.fonds RVS
 • P.C. 171, levensverz. Mij Reaal
 • PCU (Eindhoven) Yarden
 • Pensioenrisico Centraal beheer
 • Petrus en Paulus (Soest), Het begr.fonds in de parochie van de H.H. target=_blank>de Verzekerings Unie
 • Petrus, Verz. Mij. St. Fortis leven
 • Pharus van 1919, levensverz. Mij. Fortis leven
 • Phénix (Ned), Compagnie Française d’Ass. sur la Vie, Le Aegon
 • Philantroop, Alg. levensverz. Mij., De RVS
 • Phoenix (Rotterdam), levensverz. Mij. Fortis leven
 • Phoenix, levensverz. Mij. (Ned. portefeuille) Generali
 • Piëtas, levensverz. Mij. Fortis leven
 • Plattelands Begr.fonds (IJsselmonde) Fortis leven
 • Plicht tot Recht (PTT-personeel Doorn) Goudse verzekeringen
 • Precautia Fortis leven
 • Predikanten Weduwen en Wezenbeurs (Amsterdam) Aegon
 • Probité levensverz. Mij. Aegon
 • Protestantsche Belangen Fortis leven
 • Providentia Fortis leven
 • Providentia (Amsterdam), Handelsreizigersver. RVS
 • Providentia (Eindhoven), levensverz Mij. AXA
 • Prudentia levensverz. Gen. Aegon
 • Prudential leven FAIRGO leven
 • Purmer, Begr.fonds Aegon
R
 • RCL Stad Rotterdam
 • Reaal Pensioenverz. (Utrecht) Reaal
 • Red U zelven (Grootebroek) Generali
 • Reposa Axent/Aegon
 • Residentia Aegon
 • Römerfonds (Utrecht) Aegon
 • Rotterdam, levensverz. Bank Generali
 • Rotterdamsche Assurantie Comp. Allianz
 • Rotterdamsche Coöperatieve Ver. voor levensverz. Stad Rotterdam
 • Rotterdamsche levensverz.- en Voorschotbank (1893) Fortis leven
 • Rotterdamsche levensverz. Mij. Fortis leven
 • Rotterdamsche Onderl. Mij. van levensverz. Stad Rotterdam
 • Rotterdamsche Soc. (1844) Aegon Nabestaanden Zorg
 • Rotterdamsche Verz. Sociëteit, Hulp in en na het leven RVS
 • Rotterdamsche Verz. Sociëteiten, levensv. Mij. RVS
 • Rotterdamsche Verz. Bank RVS
 • Rotterdamsche Verz. Bank (1898) Stad Rotterdam
 • Rotterdamsche Verz. Bank (1902) RVS
S
 • S.B.O., Ver. Steun bij overlijden aan WeduwenNederlandsche Spoorwegen Fortis leven
 • Saaiwerkers of Vlaamsche Bus (Delft) Fortis leven
 • Schildersbegrafenisfonds Aegon
 • Schoenmakersbus Fortis leven
 • Seguridat Nationale Nederlanden
 • Securitas, levensverz. Mij. Nationale Nederlanden
 • Sommelsdijk, Begr.fonds (1839) Goudse verzekeringen
 • Sommelsdijksche levensverz. Mij. Goudse verzekeringen
 • Spaarkasbedrijf der Onderlinge Voorzorg (Amersfoort), Het Levob
 • Spaarkas voor Belegging in RK Kerkelijke Leningen SPAARBELEGKAS
 • Spierdijk, Het Onderl. Begr.fonds Reaal
 • Standaard (1906) Goudse verzekeringen
 • Stad Rotterdam anno 1720, Assurantieconcern ASR
 • Sterfbos’ (Uitgeest), Begrafenissociëteit’,De Aegon
 • Sticht, Verz. Bank, Het (1898) Generali
 • SWS Maatschappij voor Verzekerd Sparen Goudse verzekeringen
T
 • Temperament der Humaniteit (Den Haag 1914) Fortis leven
 • Terminus (Amsterdam) RVS
 • Tilburgsch Begr.fonds Generali
 • Tilburgsche Verz. Mij. Fortis leven
 • Tilburgsche Verz. Bank en Voorzorg Fortis leven
 • Timmermansbegrafenisfonds ( Hoorn) Aegon
 • Toekomst (Antwerpen), levensverz. Mij., De Reaal
 • Toevlucht in den Nood (Leiden) Aegon
 • Tot aller welzijn (Delft) Aegon
 • Tot hulp der mensheid (Leiden 1846) RVS
 • Tot Nut der Maatshappij (Den Haag) Fortis leven
 • Tot Nut en Voordeel (Delft) Aegon
 • Tot Nut en Voordeel (Rotterdam) RVS
 • Tot Nut en Voorzorg (Rotterdam 1856) RVS
 • Tot Nut van ’t Algemeen (Den Haag, 1833) Fortis leven
 • Tot Nut van ’t Algemeen (Kampen) RVS
 • Tot Nut van ’t Algemeen (Leerdam) Aegon Nabestaanden Zorg
 • Tot Nut van ’t Algemeen (Rotterdam 1846) Aegon Nabestaanden Zorg
 • Tot Nut van ’t Algemeen (Zierikzee) Aegon Nabestaanden Zorg
 • Tot Nut van ’t Algemeen (Zutphen) RVS
 • Tot Nut van ’t Algemeen (Zwolle) Aegon Nabestaanden Zorg
 • Tot Voorzorg Fortis leven
 • Tot Voorzorg, Alg. Burger Sociëteit (België) Fortis leven
 • Tot Voorzorg, Alg. Burger sociëteit (Rotterdam) RVS
 • Tot voorzorg van ’t Algemeen (Zwolle) Goudse verzekeringen
 • Twee verenigde verz. mijen (Amsterdam 1902) Aegon
 • Tweede Hollandsche Mij. van levensverz. (Haarlem) Aegon
 • Twenteleven, levensverz. Mij. Levob
 • Twentsch Geldersche Verz. Bank (Arnhem) RVS
U
 • UAP AXA
 • UBO (Utrecht) Fortis leven
 • UBO (Wemeldingen) Goudse verzekeringen
 • UBO Scholen Bisdom Haarlem (Heemstede) Reaal
 • UBO, levensverz. Mij. Axent/Aegon
 • Uit Voorzorg Fortis leven
 • Uit Voorzorg (Middelburg) Fortis leven
 • Uit Voorzorg (Rotterdam 1844) Fortis leven
 • Uitkeeringskas Vereeniging van Gerechtsdeurwaarders(Amsterdam) Aegon
 • UKV, Uitvaartkostenverz. Amersfoortse UKV
 • Union, l’ AXA
 • Union leven (Onderdeel van Commercial Union) Delta lloyd
 • Unitas (Den Hoorn) Aegon
 • Ursem, Begr.fonds Goudse verzekeringen
 • Utrecht, levensverz. Mij. Fortis leven
 • Utrechtsch Begr.fonds RVS
 • Utrechtsche Assurantiemij. Fortis leven
 • Utrechtsche levensverz. Mij. (Indische portefeuille) Delta lloyd
 • Utrechtsche levensverz. Mij. Fortis leven
 • Utrechtsche Sociëteit voor levensverz. Fortis leven
 • Utrechtsche Verz. Bank Nieuwe Hollandsche lloyd
V
 • Veenkoloniale levensverz. Mij. RVS
 • Vemaco (Verz. mij. der verbruikerscoöperatie) Reaal
 • Vereeniging van Kantoorbedienden (Rotterdam) Nationale Nederlanden
 • Vereeniging van Kantoorbedienden, Onderl. Mij. Aegon
 • Verenigde Verz. Sociëteiten Unilife Legal & General
 • Vero, Pensioenverz. Mij. Ohra
 • Vesta, Mij. van levensverz. RVS
 • Victoria, Verz. Bank RVS
 • Victoria zu Berlin (Ned. portefeuille) Nationale Nederlanden
 • Victoria-Vesta, levensverz. Mij. RVS
 • Vie d’ Or Levob
 • V.I.O.S., Werklieden Ver. Fortis leven
 • VITA levensverz. Zurich
 • Vitalis, levensverz. Mij. Fortis leven
 • Vlissingsch Onderl. Begr.fonds Goudse verzekeringen
 • Vlissingsche Begr.fonds Fortis leven
 • Volharding (Rotterdam 1892), De RVS
 • Voor en Door het Volk Aegon
 • Voordeel (Haren) Aegon
 • Vooruit Reaal
 • Vooruitgang (Amsterdam) Stad Rotterdam
 • Voorzorg RVS
 • Voorzorg (1888), Noord Brabantsch Meiereisch Begr.fonds Fortis leven
 • Voorzorg, Verz. bij overlijden (1895) Fortis leven
 • Voorzorg en Steun des Ouderdoms (Groningen) Aegon
 • Voorzorg is plicht (Lekkum) Aegon
 • Vrijwillige Bijeenkomst (Haarlem), De Begrafenisbus Goudse verzekeringen
 • Vrijwillige Liefde Compagnie (Haarlem) Goudse verzekeringen
 • Vrijwillige Liefdebeurs (Haarlem) Onderlinge van 1719
 • V.V.M., Ver. Verz. Mijen Fortis leven
W
 • Waarborg (Rotterdam 1913) Conservatrix
 • Waarborg (Utrecht 1868) Generali
 • Waarborg, levensverz. Mij. De Fortis leven
 • Warder, Begr.fonds Aegon
 • Warmoeziers en Alg. Begr. Bos (Haarlem) Goudse verzekeringen
 • Weduwenbeurs (Bolsward) Aegon
 • Weduwen- en Weezenbeurs der Onderwijzers in Friesland Aegon
 • Weduwen- en Weezen der Onderwijzers in de Provincie Drenthe Reaal
 • Weduwenfonds en Suppletiekas van den Chr. Werkmansbond Axent/Aegon
 • Welzijn voor Allen (Amsterdam 1885) Fortis leven
 • Wereld (Dordrecht) Fortis leven
 • Werklieden Ver. O.B. (Leiden) Nationaal spaarfonds
 • Werkmansbond (Bloemendaal 1904) Axent/Aegon
 • Werkmansbond (Haarlem) Axent/Aegon
 • Werkmansbond (Rotterdam) Axent/Aegon
 • Werkmansbond (Utrecht) Axent/Aegon
 • Werkmansbond, weduwenfonds (Utrecht) RVS
 • West-Friesch Begr.fonds Reaal
 • Westzaan Begr.fonds Aegon
 • Wij leven om te zorgen (Rotterdam) Aegon
 • Wijdenes en Oosterleek, Ver. tot uitkeering bij overlijden RVS
 • Willibrordus, Ned. Verz. Mij. St. de Verzekerings Unie
 • Woerdense levensverz (1965) Nationale Nederlanden
 • WUH Nationale Nederlanden
Z
 • Zaanlandsche Begr.fonds, Het Aegon
 • Zeemans Voorzorg (Harlingen), Het College Aegon
 • Zekerheid door Voorzorg (Rotterdam 1892) Axent/Aegon
 • Zekerheid door Voorzorg (Rotterdam), levensverz. Mij. Stad Rotterdam
 • Zekerheid geeft rust (Tilburg, 1876) Fortis leven
 • Zelandia (België) Fortis leven
 • Zelandia (Middelburg) Fortis leven
 • Zieken- en Begrafenis Mij. (Hoorn 1845) RVS
 • Zierikzee, Begr.fonds Fortis leven
 • Zijper Begr.fonds (1860) Generali
 • Zonder Baatzucht Fortis leven
 • Zoom (Bergen op Zoom 1881) Fortis leven
 • Zorg en Hulp (Rotterdam) Nationaal spaarfonds
 • Zorg voor de Toekomst (Rotterdam) Aegon
 • Zorgt in den tijd (Leiden) Aegon
 • Zuid Holland, Verz. Mij. (Den Haag) Aegon
 • Zuid Hollandsch Zieken- en Begr.fonds (Den Haag 1892) Fortis leven
 • Zuid-Hollandsche Lev. Mij. (Rotterdam) Aegon
 • Zuid-Hollandsche Lev. Mij. (Vianen) Generali
 • Zuid-Hollandsche Mij. van Verz. (‘s-Gravenhage) Fortis leven
 • Zuid Hollandse Uitkerings Soc. (Rotterdam 1900) RVS
 • Zuid Wester Verz. Bank Fortis leven
 • Zutphen, Begr.fonds RVS
 • Z.Z., levensverz. Mij. RVS