Kosten crematie

Om te kunnen bepalen of je een uitvaartverzekering nodig hebt en welk dienstenpakket of welk geldbedrag je zou moeten verzekeren, is het noodzakelijk om te weten wat de uitvaart die je wenst te krijgen, zal gaan kosten (zie: Is een uitvaartverzekering nodig?’). Een uitvaart kan zo eenvoudig of zo uitgebreid ‘aangekleed’ worden als je zelf wilt. Specifieke wensen kosten echter wel extra geld. Extra tijd in de aula of in de koffieruimte, een stoet volgauto’s, hapjes en drankjes, een luxe kist nemen bijvoorbeeld een groter prijskaartje met zich mee. Kortom, voor iedereen geldt een andere berekening. Verschillende uitvaartverzekeringsmaatschappijen  hebben op hun website een uitvaartkosten calculator staan. Hiermee kun je gemakkelijk een indicatie verkrijgen van de uitvaartkosten die horen bij jouw persoonlijke wensen. Kijk hiervoor bijvoorbeeld bij onze top 3 uitvaartverzekeraars.

Wat komt er bij een crematie kijken?

Een crematie kost gemiddeld 5000,- euro en is daarmee in veel gevallen iets goedkoper dan een begrafenis. Hoeveel jouw crematie zal gaan kosten, hangt natuurlijk volledig af van de wensen die je hebt. Hieronder worden de verschillende zaken opgesomd die bij een crematie komen kijken. Tussen haakjes zijn de gemiddelde kosten van deze zaken aangegeven.

– Uitvaartverzorger

Een uitvaartverzorger regelt en verzorgt de complete crematie en adviseert de nabestaanden bij de vele beslissingen die zij in een relatief korte periode moeten nemen. De uitvaartverzorger vormt samen met de overige medewerkers van het uitvaartcentrum een team. Zij zorgen ervoor dat de crematie vlekkeloos verloopt, volgens de wensen van de overledene en de nabestaanden (1750,- euro).

– Crematie

Hoeveel de crematie zelf zal gaan kosten hangt af van het soort crematie dat je wilt krijgen:
Crematie, dienst in aula, condoleanceruimte (1250,- euro).
Technische crematie: zonder gebruik van faciliteiten (500,- euro).

– Akte van overlijden

Als iemand overleden is, dient dit overlijden te worden aangegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Door de gemeente wordt een akte van overlijden opgemaakt, waarvan op verzoek een uittreksel wordt afgegeven. Een uittreksel van de akte van overlijden is nodig om allerlei formele zaken te kunnen regelen. Vraag daarom bij de aanvraag van de akte direct om meerdere uittreksels (12,- euro).

– Advertentie

Als iemand overlijdt is het gebruikelijk om een advertentie in de krant te zetten om andere mensen op de hoogte te brengen van het overlijden. Wat een advertentie kost is afhankelijk van de krant waarin je de advertentie plaatst.
Advertentie in regionale krant (500,- euro).
Advertentie in landelijke krant (1500,- euro).

– Rouwkaarten

Zonder porto kosten 50 rouwkaarten gemiddeld 125,- euro.

– Condoleanceregister

Als iemand overlijdt kunnen de nabestaanden hun medeleven tonen en/of een ander persoonlijk bericht achterlaten in een (online) intekenboek. Dit boek wordt een condoleanceregister genoemd.
Online condoleanceregister op Condoleance.nl (0,- euro).
Standaard condoleanceregister (30,- euro).

– Vervoer van overledene

Als iemand overlijdt moet deze persoon vaak meerdere malen vervoerd worden naar verschillende plaatsen. Ook hieraan zijn kosten verbonden:
Naar woonhuis en/of rouwcentrum (250,- euro).
Laatste vervoer overledene – per rouwauto (250,- euro), per koets (1200,- euro).

– Laatste verzorging overledene

Nadat iemand is komen te overlijden zal in de meeste gevallen ‘de laatste verzorging’ van het lichaam plaatsvinden, wat in de volksmond ook wel ‘afleggen’ wordt genoemd. In de meeste gevallen zal de verzorging op een bed plaatsvinden. Familie kan hierbij actief een rol spelen, bijvoorbeeld door met zorg iemands kleren uit en aan te trekken of met liefde je dierbare te wassen. De laatste verzorging dient ervoor om de overledene klaar te maken voor de opbaring en/of crematie.

– Tijdelijke balseming van de overledene

Je kunt er voor kiezen om de overledene te laten balsemen. Bij het balsemen wordt via het bloedvatenstelsel een conserverende vloeistof in het lichaam ingebracht. Door de vloeistof worden aanwezige lichaamseigen eiwitten gefixeerd waardoor ontbinding van het lichaam minder makkelijk op gang komt, hierdoor wordt de natuurlijke ontbinding vertraagd. Door de conserverende werking van de vloeistof blijft de conditie van het lichaam op peil. Door gebruik van kleurstoffen in de vloeistof wordt de kleur van het gezicht minder wit dan doorgaans het geval is bij een overledene. Afhankelijk van de concentratie van de vloeistof kan een lichaam korte of langere tijd geconserveerd worden (500,- euro).

– Lijkwade

Een lijkwade is een rechthoekige doek die om de overledene heen gewikkeld wordt. De lijkwade wordt gebruikt voor het opbaren of in plaats van een kist of mand. Voor een standaard lijkwade ben je gemiddeld 65,- euro kwijt. Je kunt ook kiezen voor een handgeweven lijkwade, je bent dan wel aanzienlijk meer geld kwijt, ongeveer 1750,- euro.

– Opbaren

Sommige nabestaanden vinden het prettig om voor de crematie nog afscheid van de overleden persoon te nemen door deze voor de laatste keer te zien. Zij kiezen er dan voor om de overledene op te baren. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden:
Thuis opbaren inclusief dagelijkse controle en koeling van de overledene (475,- euro).
Opbaren in het uitvaartcentrum inclusief condoleancebezoek (475,- euro).
Niet opbaren; verblijf in de koelruimte van het uitvaartcentrum (300,- euro).
– Bloemen

Ook op het gebied van de bloemen die tijdens de uitvaart gebruikt worden, is er een grote keuze mogelijkheid. Hieronder een aantal richtprijzen:
Bloemen eenvoudig (20,- euro).
Bloemen gemiddeld (95,- euro).
Bloemen luxe (175,- euro).

– Uitvaartmis in kerk

Als iemand overlijdt kun je ervoor kiezen om voorafgaand aan de crematie een uitvaartmis te laten houden in de kerk. De mis zelf kost rond de 500,- euro en er komt ook nog ongeveer 400,- euro aan extra kosten bij voor het uitvaartpersoneel en het vervoer bij een uitvaartmis. Bovendien kun je er ook nog voor kiezen om tijdens de uitvaartmis een organist te laten spelen (65,- euro) en om bidprentjes (50 stuks = 175,- euro) en liturgieën voor de uitvaartmis (50 stuks = 65,- euro) te laten drukken.

– Volgauto’s

Je kunt ervoor kiezen om volgauto’s te huren die de rouwauto zullen volgen naar het crematorium. Bij vervoer binnen een gemeente komen de kosten van één auto ongeveer neer op 250,- euro. De exacte prijs is afhankelijk van de tijd dat de auto’s beschikbaar moeten zijn.

– Dragers

Tijdens de uitvaart zal de kist met de overledene een aantal keer gedragen moeten worden. Dit kunnen de nabestaanden zelf doen, maar ook kun je ervoor kiezen om dit door professionele dragers te laten doen (6 dragers = 900,- euro).

– Funerair spreker of ritueelbegeleider

Wanneer je kiest voor een kerkelijke uitvaart leidt een dominee of pastor de uitvaartdienst. Besluit je om voor een niet-kerkelijke uitvaart te gaan, dan is er een funerair spreker of ritueelbegeleider aanwezig die samen met de nabestaanden de inhoud van de uitvaartdienst bepaalt en verzorgt (500,- euro).

– Live muziek door professionele musici (450,- euro)

– Foto of filmreportage inclusief montage

Je kunt ervoor kiezen om uitvaart op foto of film vast te laten liggen, dit kost ongeveer 500,- euro. De opname ervan op CD of DVD kost gemiddeld zo’n 40,- euro.

– Koffietafel na uitvaart

Standaard koffietafel met koffie en cake (50 personen = 250,- euro).
Uitgebreide koffietafel met soep en broodjes (50 personen = 750,- euro).

– Verstrooien/bewaren as

Nadat de overledene gecremeerd is, kunnen er verschillende dingen met het as van de overleden persoon gedaan worden. Aan de verschillende opties die er zijn, zijn verschillende prijskaartjes verbonden:
Verstrooiing as bij crematorium (95,- euro).
Verstrooiing as op zee zonder familie (95,- euro).
Verstrooiing as op zee met familie (450,- euro).
Asbus bewaren in algemene nis crematorium. (1 jaar = 90,- euro).
Sierurn bijzetten in urnenmuur/columbarium (5 jaar = 450,- euro).
Urnengraf met gedenkteken (10 jaar = 1450,- euro)

– Urn

Urnen bestaan er in allerlei soorten en maten. De prijs van een urn varieert daardoor sterk. Richtprijzen zijn:
Sierurn van keramiek (250,- euro).
Sierurn van natuursteen (500,- euro).

– As-medaillon

Sommige nabestaanden willen naast een urn ook een assieraad waar ze een beetje as van de overledene in kunnen bewaren. As-medaillons zijn er in allerlei soorten en maten, de kosten ervan hangen dus volledig af van de wensen van de nabestaanden. De gemiddelde kosten van een as-medaillon komen neer op 200,- euro.

– Bedankkaarten

Zonder portokosten komen de kosten van 50 bedankkaarten neer op ongeveer 130,- euro.