Kosten begrafenis

Om te kunnen bepalen of je een uitvaartverzekering nodig hebt en welk dienstenpakket of welk geldbedrag je zou moeten verzekeren, is het noodzakelijk om te weten wat de uitvaart die je wenst te krijgen, zal gaan kosten (zie: Is een uitvaartverzekering nodig?’). Een uitvaart kan zo eenvoudig of zo uitgebreid ‘aangekleed’ worden als je zelf wilt. Specifieke wensen kosten echter wel extra geld. Extra tijd in de aula of in de koffieruimte, een stoet volgauto’s, hapjes en drankjes en een luxe kist nemen bijvoorbeeld een grote prijskaartje met zich mee. Kortom, voor iedereen geldt een andere berekening. Verschillende uitvaartverzekeringsmaatschappijen hebben op hun website een uitvaartkosten calculator staan. Hiermee kun je gemakkelijk een indicatie verkrijgen van de uitvaartkosten die horen bij jouw persoonlijke wensen. Kijk hiervoor bijvoorbeeld bij onze top 3 uitvaartverzekeraars om een berekening te maken.

Wat komt er bij een begrafenis kijken?

Een begrafenis kost gemiddeld 7000,- euro. Hoeveel jouw begrafenis zal gaan kosten, hangt natuurlijk volledig af van de wensen die je hebt. Hieronder worden de verschillende zaken opgesomd die bij een begrafenis komen kijken en worden de gemiddelde kosten van deze zaken aangegeven.

– Uitvaartverzorger
Een uitvaartverzorger regelt en verzorgt de complete begrafenis en adviseert de nabestaanden bij de vele beslissingen die zij in een relatief korte periode moeten nemen. De uitvaartverzorger vormt samen met de overige medewerkers van het uitvaartcentrum een team. Zij zorgen ervoor dat de begrafenis vlekkeloos verloopt, volgens de wensen van de overledene en de nabestaanden (1750,- euro).

– Grafrechten
Een grafrecht is het recht van gebruik van een ruimte in een algemeen graf of van het gebruik van een particulier graf. De verschillende opties die er zijn, nemen verschillende prijskaartjes met zich mee:
Eigen graf: 20 jaar voor 2 personen (3500,- euro).
Algemeen graf: 10 jaar, gedeeld met vreemden (1350,- euro).
Bijzetten in een bestaand graf (875,- euro).
Wanneer je op zaterdag begraven wilt worden, geldt er bovendien een toeslag van gemiddeld 300,- euro.

– Akte van overlijden
Als iemand overleden is, dient dit overlijden te worden aangegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Door de gemeente wordt een akte van overlijden opgemaakt waarvan op verzoek een uittreksel wordt afgegeven. Een uittreksel van de akte van overlijden is nodig om allerlei formele zaken te kunnen regelen. Vraag daarom bij de aanvraag van de akte direct om meerdere uittreksels (12,- euro).

– Advertentie
Als iemand overlijdt is het gebruikelijk om een advertentie in de krant te zetten om andere mensen op de hoogte te brengen van het overlijden. Wat een advertentie kost is afhankelijk van de krant waarin je de advertentie plaatst.
Advertentie in regionale krant (500,- euro).
Advertentie in landelijke krant (1500,- euro).

– Rouwkaarten
Zonder porto kosten 50 rouwkaarten gemiddeld 125,- euro.

– Condoleanceregister
Als iemand overlijdt kunnen de nabestaanden hun medeleven tonen en/of een ander persoonlijk bericht achterlaten in een (online) intekenboek, dit wordt een condoleanceregister genoemd.
Online condoleanceregister op Condoleance.nl (0,- euro).
Standaard condoleanceregister (30,- euro).

– Vervoer van overledene
Als iemand overlijdt moet deze persoon vaak meerdere malen vervoerd worden naar verschillende plaatsen. Ook hieraan zijn kosten verbonden:
Naar woonhuis en/of rouwcentrum (250,- euro).
Laatste vervoer overledene – per rouwauto (250,- euro), per koets (1200,- euro).

– Laatste verzorging overledene
Nadat iemand is komen te overlijden zal in de meeste gevallen ‘de laatste verzorging’ van het lichaam plaatsvinden, wat in de volksmond ook wel ‘afleggen’ wordt genoemd. In de meeste gevallen zal de verzorging op een bed plaatsvinden. Familie kan hierbij actief een rol spelen, bijvoorbeeld door met zorg iemands kleren uit en aan te trekken of met liefde je dierbare te wassen. De laatste verzorging dient ervoor om de overledene klaar te maken voor de opbaring en/of begrafenis.

– Tijdelijke balseming van de overledene
Je kunt er voor kiezen om de overledene te laten balsemen. Bij het balsemen wordt via het bloedvatenstelsel een conserverende vloeistof in het lichaam ingebracht. Door de vloeistof worden aanwezige lichaamseigen eiwitten gefixeerd waardoor ontbinding van het lichaam minder makkelijk op gang komt, hierdoor wordt de natuurlijke ontbinding vertraagd. Door de conserverende werking van de vloeistof blijft de conditie van het lichaam op peil. Door gebruik van kleurstoffen in de vloeistof wordt de kleur van het gezicht minder wit dan doorgaans het geval is bij een overledene. Afhankelijk van de concentratie van de vloeistof kan een lichaam korte of langere tijd geconserveerd worden (500,- euro).

– Kist
Grafkisten bestaan er in allerlei soorten. Hierdoor kan de prijs van een kist sterk variëren:
Spaanplaat eikenfineer (425,- euro).
Spaanplaat printfolie wit (500,- euro).
Massief eiken (900,- euro).
Massief mahonie (1400,- euro).

– Lijkwade
Een lijkwade is een rechthoekige doek die om de overledene heen gewikkeld wordt. De lijkwade wordt gebruikt voor het opbaren of in plaats van een kist of mand. Voor een standaard lijkwade ben je gemiddeld 65,- euro kwijt. Je kunt ook kiezen voor een handgeweven lijkwade, je bent dan wel aanzienlijk meer geld kwijt, ongeveer 1750,- euro.

– Opbaren
Sommige nabestaanden vinden het prettig om voor de begrafenis nog afscheid van de overleden persoon te nemen door deze voor de laatste keer te zien. Zij kiezen er dan voor om de overledene op te baren. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden:
Thuis opbaren inclusief dagelijkse controle en koeling van de overledene (475,- euro).
Opbaren in het uitvaartcentrum inclusief condoleancebezoek (475,- euro).
Niet opbaren; verblijf in de koelruimte van het uitvaartcentrum (300,- euro).

– Bloemen
Ook op het gebied van de bloemen die tijdens de uitvaart gebruikt worden, is er een grote keuzemogelijkheid. Hieronder een aantal richtprijzen.
Bloemen eenvoudig (20,- euro).
Bloemen gemiddeld (95,- euro).
Bloemen luxe (175,- euro).

– Uitvaartmis in kerk
Als iemand overlijdt kun je ervoor kiezen om voorafgaand aan de begrafenis een uitvaartmis te laten houden in de kerk. De mis zelf kost rond de 500,- euro en er komt ook nog ongeveer 400,- euro aan extra kosten bij voor het uitvaartpersoneel en het vervoer dat nodig is voor een uitvaartmis. Bovendien kun je er ook nog voor kiezen om tijdens de uitvaartmis een organist te laten spelen (65,- euro) en om bidprentjes (50 stuks = 175,- euro) en liturgieën voor de uitvaartmis (50 stuks = 65,- euro) te laten drukken.

– Volgauto’s
Je kunt ervoor kiezen om volgauto’s te huren die de rouwauto zullen volgen naar de begraafplaats. Bij vervoer binnen een gemeente komen de kosten van één auto ongeveer neer op 250,- euro. De exacte prijs is afhankelijk van de tijd dat de auto’s beschikbaar moeten zijn.

– Dragers
Tijdens de uitvaart zal de kist met de overledene een aantal keer gedragen moeten worden. Dit kunnen de nabestaanden zelf doen, maar ook kun je ervoor kiezen om dit door professionele dragers te laten doen (6 dragers = 900,- euro).

– Gebruik aula begraafplaats
Wil je gebruik maken van de aula op de begraafplaats dan moet je voor 45 minuten ongeveer 220,- euro betalen.

– Funerair spreker of ritueelbegeleider
Wanneer je kiest voor een kerkelijke uitvaart leidt een dominee of pastor de uitvaartdienst. Besluit je om voor een niet-kerkelijke uitvaart te gaan, dan is er een funerair spreker of ritueelbegeleider aanwezig die samen met de nabestaanden de inhoud van de uitvaartdienst bepaalt en verzorgt (500,- euro).

– Live muziek door professionele musici (450,- euro)

– Gebruik condoleance ruimte begraafplaats
Je kunt er voor kiezen om na de begrafenis gebruik te maken van de condoleance ruimte op een begraafplaats om de aanwezigen de gelegenheid te geven elkaar te condoleren. Voor een half uur moet je hier zo’n 175,- euro voor betalen. Wil je extra tijd in de condoleance ruimte dan komt er per 30 minuten ongeveer 200,- euro bij.

– Foto of filmreportage inclusief montage
Je kunt ervoor kiezen om de uitvaart op foto of film vast te laten liggen, dit kost gemiddeld 500,- euro. De opname ervan op CD of DVD kost zo’n 40,- euro.

– Koffietafel na uitvaart
Standaard koffietafel met koffie en cake (50 personen = 250,- euro).
Uitgebreide koffietafel met soep en broodjes (50 personen = 750,- euro).

– Grafbedekking
Ook grafbedekkingen zijn er in allerlei soorten en maten. De prijs van de grafbedekking is volledig afhankelijk van je keuze. Hieronder een aantal richtprijzen:
Eenvoudige grafbedekking (250,- euro).
Eenvoudig natuurstenen grafmonument (1000,- euro).
Gemiddeld natuurstenen grafmonument (2500,- euro).

– Bedankkaarten
Zonder portokosten komen de kosten van 50 bedankkaarten neer op ongeveer 130,- euro.