Klaverblad Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen is een landelijk opererende verzekeringsmaatschappij met ongeveer 425 medewerkers. Al meer dan 160 jaar volgt Klaverblad haar eigen koers. De verzekeringsmaatschappij biedt een ruim assortiment schade- en levensverzekeringen aan voor zowel particulieren als ondernemers.
Klaverblad is financieel onafhankelijk en bepaalt hun beleid volledig zelfstandig. Dit doen zij onder leiding van een ervaren directie en raad van commissarissen. Winst en groei is voor de verzekeringsmaatschappij geen doel op zich. Wel zijn ze noodzakelijk om zelfstandigheid te kunnen behouden om de consument ook in de toekomst van dienst te kunnen zijn. Informatie over de jaarcijfers van Klaverblad kun je vinden in hun jaarverslagen op de website van Klaverblad.
Het beleid van Klaverblad is gericht op het aanbieden van verzekeringen die interessant zijn voor grote groepen particulieren en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Hun verzekeringsproducten zijn bestemd voor het afdekken van de risico’s die zij lopen. De verzekeringsmaatschappij werkt hierbij samen met onafhankelijke en professionele assurantieadviseurs.

Verantwoord ondernemen

Klaverblad vermeld bewust te zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en daarom verantwoord te willen ondernemen. Dat komt in verschillende aspecten van hun beleid tot uiting: governance, risicomanagement, het beleid voor vermogensbeheer, het beloningsbeleid en het ondertekenen van de moreel-ethische verklaring.

Onder risicomanagement valt onder andere het fraudebeleid dat Klaverblad heeft. Het blijkt dat er klanten zijn die misbruik maken van het vertrouwen van de verzekeringsmaatschappij door te frauderen. Voorbeelden van fraude zijn:

  • Onjuiste informatie verstrekken;
  • Meer claimen dan de werkelijke schade.

Fraude zorgt voor hogere premies. Klaverblad Verzekeringen bestrijdt fraude omdat zij vindt dat betrouwbare klanten niet de dupe moeten worden van frauderende klanten. Bij fraude kan Klaverblad een aantal maatregelen nemen, zoals:

  • De schade niet vergoeden;
  • De extra gemaakte kosten in rekening brengen bij de fraudeur;
  • De uitgekeerde schade terugvorderen;
  • De verzekering (en mogelijk alle andere verzekeringen) opzeggen;
  • Aangifte doen bij de politie;
  • De fraude registreren in fraudesystemen.

Uitvaartverzekering

Wanneer je bij Klaverblad een uitvaartverzekering afsluit kun je zelf kiezen welk geldbedrag je wilt verzekeren. Het bedrag moet tussen de € 3.000,- en € 20.000,- liggen. Het verzekerde bedrag blijft door de jaren op peil doordat het elk jaar met 2% stijgt. Hierdoor stijgt het verzekerde bedrag mee met de jaarlijkse prijsstijgingen in de uitvaartverzorging.

Je kunt ervoor kiezen om de premie voor de verzekering elke maand, elk kwartaal of jaarlijks te betalen. Ook heb je de mogelijkheid om in één keer een groter bedrag betalen: je betaalt dan een koopsom. Je kiest dus zelf hoeveel jaar je premie betaalt. De premiebetalingsduur is minimaal 10 jaar en maximaal totdat verzekerde 81 jaar wordt.
Wanneer je kinderen hebt kun je deze gratis meeverzekeren of een eigen uitvaartverzekering geven. Kinderen zijn tot 18 jaar standaard meeverzekerd op de verzekering van de ouder(s). Het verzekerde bedrag is even hoog als dat van de ouder(s), maar maximaal € 7.500,-. Toch kan het voordelig zijn om te kiezen voor een eigen verzekering voor het kind: de verzekering blijft dan met een lage premie doorlopen als het kind 18 wordt.