Keurmerk Uitvaartzorg

Het Keurmerk Uitvaartzorg is hét kwaliteitskeurmerk voor de uitvaartbranche. De Raad voor Accreditatie, toezichthouder vanuit de overheid, heeft het Keurmerk Uitvaartzorg de hoogste score (10) gegeven. Dit cijfer drukt de betrouwbaarheid uit. Het Keurmerk Uitvaartzorg heeft tevens een vermelding op ConsuWijzer.nl. Deze website geeft onafhankelijke en betrouwbare informatie over de rechten van de consument.
Een uitvaart is een emotionele gebeurtenis. Wanneer je een begrafenis of crematie moet laten verzorgen, wil je dat dit goed gebeurt. Het Keurmerk Uitvaartzorg helpt je bij het kiezen van een uitvaartonderneming die kwaliteit biedt. Ondernemers met het Keurmerk zijn gegarandeerd deskundig, betrouwbaar en transparant. Steeds meer uitvaartondernemers bezitten het Keurmerk. In het totaal wordt nu al 85% van alle uitvaarten in Nederland geregeld door uitvaartondernemers die het Keurmerk hebben. Jaarlijks toetst een onafhankelijke instelling of zij nog aan de hoge kwaliteitseisen voor het Keurmerk voldoen (de eisen lees je hieronder). Dat is belangrijk. Zeker wanneer je een begrafenis of crematie moet laten verzorgen, wil je weten waar je aan toe bent en wil je kunnen vertrouwen op de deskundigheid van de uitvaartondernemer. Ondanks het verdriet om het verlies willen jij, de andere nabestaanden en belangstellenden een goede herinnering overhouden aan het afscheid van de overledene. Negatieve ervaringen zijn het laatste waar u in zo’n moeilijke periode op zit te wachten.Vraag daarom bij het kiezen van een uitvaartondernemer altijd eerst of deze het Keurmerk Uitvaartzorg bezit. Het Keurmerk Uitvaartzorg geeft je zekerheid en bescherming bij de keuze van een kwalitatief goede uitvaartonderneming.

Criteria keurmerk

Een uitvaartonderneming moet aan strenge criteria voldoen om het keurmerk te mogen ontvangen. Deze criteria worden de zes zekerheden genoemd. Deze zekerheden van het Keurmerk Uitvaartzorg bieden je als nabestaande duidelijkheid over de kwaliteit van jouw uitvaartonderneming. Je kunt erop vertrouwen dat de dienstverlening van alle keurmerkhouders aan deze zes eisen voldoet. Jaarlijks toetst een onafhankelijke instelling of de keurmerkhouders nog aan deze hoge kwaliteitseisen voldoen.
Het zijn de volgende zes zekerheden die de kwaliteit van een uitvaartonderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg waarborgen:

– Heldere afspraken over de uitvoering

De uitvaartverzorger maakt vooraf heldere afspraken over de uitvoering van de uitvaart en legt deze schriftelijk vast. Ook als deze later wijzigen. Dit voorkomt dat er zich achteraf onduidelijkheden voordoen.

– Transparante kostenbegroting

Ook de afspraken over de prijs voor de uitvaartverzorging worden schriftelijk vastgelegd. Dit gebeurd om te voorkomen dat er ook hier achteraf onduidelijkheid over ontstaat.

– Goede organisatie van de uitvaart

Je kunt er vanuit gaan dat de uitvaart zorgvuldig wordt uitgevoerd. Het keurmerk stelt onder andere eisen aan de leveranciers, producten en diensten bij de uitvaart komen kijken.

– Bekwaam personeel

Uitvaartbedrijven met een keurmerk werken uitsluitend met ervaren en goed opgeleide medewerkers die het afscheid centraal stellen en nabestaanden ruimte beiden. Een uitvaartleider moet per jaar 50 punten verzamelen, waarbij hij tenminste 25 uitvaarten per jaar geregeld en/of uitgevoerd heeft in de laatste 2 jaar. Zo kun je erop vertrouwen dat jouw uitvaart in goede handen is.

– Doelmatige klachtenafhandeling

Ondanks alle zorgvuldigheid waarmee gewerkt wordt, zijn klachten nooit helemaal te voorkomen. Het keurmerk beschikt over een standaard klachtenprotocol. Zo hebben nabestaanden de zekerheid dat klachten serieus worden genomen. De uitvaartverzorger hanteert een adequate klachtenafhandelingsprocedure. Wanneer de klacht niet in samenspraak tussen de uitvaartverzorger en de opdrachtgever kan worden opgelost, wordt de klacht in behandeling genomen door de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

– Klanttevredenheidsonderzoek

Om het keurmerk te kunnen krijgen, moeten de uitvaartonderneming na afloop van elke uitvaart een klanttevredenheidsformulier opsturen naar de opdrachtgever. Op een dergelijk formulier kunnen de opdrachtgevers eenvoudig aangeven wat ze van de door de uitvaartonderneming georganiseerde uitvaart vonden.

Welke uitvaartondernemingen

Het Keurmerk Uitvaartzorg bevestigd de kwaliteit van een uitvaartonderneming en geeft je de zekerheid dat je kiest voor een betrouwbare uitvaartverzorger. Op de website van stichting Keurmerk Uitvaarzorg (www.keurmerkuitvaartzorg.nl) kun je een lijst vinden met alle uitvaarondernemingen die in het bezit zijn van het keurmerk.

Ontstaansgeschiedenis

Het Keurmerk Uitvaartzorg is in december 2006 in het leven geroepen om (de uitvaartbranche in Nederland) een impuls te geven om transparant en betrouwbaar te zijn.
De toenmalige brancheverenigingen in de uitvaartbranche, de huidige BGNU, hebben samen het initiatief genomen om de uitvaartbranche verder te professionaliseren. Stichting Keurmerk Uitvaartzorg was hier het resultaat van.

Doelstelling

Het Keurmerk Uitvaartzorg biedt bescherming aan de consument. Een onafhankelijke certificatie-instelling controleert de aangesloten ondernemingen jaarlijks op verschillende onderdelen van de dienstverlening. Ondernemingen die zich aanmelden bij het Keurmerk doorlopen een uitgebreide kwaliteitscontrole en ontvangen na afloop het officiële certificaat. Het certificaat wordt telkens voor drie jaar afgegeven. Dit betekent dus dat wanneer u een uitvaart laat verzorgen door een gecertificeerde uitvaartonderneming, u verzekerd bent van een uitstekende kwaliteit van de dienstverlening.

Klachtenprocedure

Heeft u als opdrachtgever een klacht over de verzorging van de uitvaart? In eerste instantie dient u deze klacht met de uitvaartverzorger te bespreken. Mocht u in wederzijds overleg niet tot een oplossing komen, dan kunt u gebruik maken van de beroepsmogelijkheid van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Deze Stichting heeft voor de behandeling van klachten een reglement opgesteld en een Ombudsman benoemd die de klachten op basis van hoor en wederhoor bestudeert en uitspraak doet.