Florentis Uitvaartverzekering

De naam Florentis is ontleend aan het Latijn. De meest treffende vertaling is ‘bloeien’.
De naam sluit aan bij de doelstelling van de organisatie: het bijdragen aan bloeiende uitvaartverenigingen die zich niet alleen richten op het eind van het leven maar op een bloeiende gemeenschap voor het leven. Door haar dienstverlening neemt Florentis de verenigingen lasten uit handen. Ze ondersteunt hen bij het beheer, de administratie en de verantwoording. Zo kunnen de verenigingen zich volledig richten op datgene waar zij goed in zijn: het verzorgen van uitvaarten die recht doen aan het leven dat geleefd is. Maar meer dan dat wil Florentis de verenigingen ondersteunen om opnieuw levensvatbaar te zijn, door mensen aan elkaar te verbinden.
De dienstverlening van Florentis richt zich naast verenigingen ook op particulieren. Als particulier kun je bij Florentis een uitvaartverzekering afsluiten. Maar meer dan een goede verzekering gunt Florentis je dat je deel uit maakt van een levende gemeenschap. Het verkopen van polissen is niet het doel van de organisatie, maar mensen hun leven laten delen met anderen. Het motto van Florentis luidt: “Verzekeren is ons vak, leven is onze lust.” Florentis streeft naar het ontstaan van gemeenschappen waarin mensen niet alleen verzekerd zijn van een waardig afscheid maar ook van een waardevol leven.

Uitvaartverzekering

De expertise van Florentis ligt op het vlak van verzekeren, administratie en financieel beheer. Niet alleen verleent zij diensten aan uitvaartverenigingen, maar ook aan particulieren. Particulieren die niet bij een vereniging zijn aangesloten, kunnen namelijk via Florentis een vereniging in de buurt vinden. Als zij zich niet willen aansluiten maar zich wel voor hun uitvaart willen verzekeren, kan dat ook bij Florentis. Uitvaartverenigingen die de ledenkorting willen waarborgen, kunnen hun polissen bij Florentis onderbrengen. Deze dienstverlening van Florentis heeft geen invloed op de uitvaartzorg van de vereniging.
Om je te verzekeren bij Florentis is het nodig om je contactgegevens naar Florentis te sturen. Heb je een profiel op Florentis.nl, dan heb je de mogelijkheid om via je persoonlijke profiel op ‘Contact met Florentis’ te klikken. Hierna kun je vervolgens aangeven dat je graag wil dat Florentis contact met je opneemt om de mogelijkheid tot verzekeren met jou te bespreken. Heb je (nog) geen profiel op Florentis.nl, dan kun je dit doen door op de website ‘onder de kop ‘Wat doet Florentis’ voor ‘verzekeren’ te kiezen. Nadat Florentis je bericht met contactgegevens heeft ontvangen, wordt er contact met je opgenomen.

Eigenschappen van de Florentis uitvaarverzekering:

De verzekeringnemer/verzekerde heeft het recht het verzekerde bedrag om de vijf jaar te verhogen, zonder de beantwoording van gezondheidsvragen.
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis verzekerd, gelijk aan het hoogst verzekerde bedrag van (één van) de ouders, indien zij door de verzekeringnemer schriftelijk zijn aangemeld en door Florentis zijn geaccepteerd. Een kind moet binnen drie maanden na de geboorte worden aangemeld, gebeurd dit later dan moet er voor het kind een aparte gezondheidsverklaring worden ingevuld. Bij overlijden van het kind worden alleen de daadwerkelijk bij de uitvaart gemaakte kosten vergoed tot maximaal het hoogst verzekerde bedrag van (één van) de ouders.
Indien (één van) de verzorger(s) van het kind overlijdt binnen de op de uitvaartpolis aangegeven periode, wordt vrijstelling verleend van verdere premiebetaling. Kinderen blijven dan, zonder de betaling van de premie, verzekerd.
De bedragen die bij het overlijden van de verzekerde persoon beschikbaar komen, kunnen uitsluitend worden aangewend voor de financiering van de uitvaartkosten.
Florentis vergoedt de kosten voor een uitvaart in het buitenland. Nadat vast is komen te staan dat recht op uitkering bestaat, de omvang van de uitkering definitief is bepaald en de originele nota’s zijn ontvangen, zal tot betaling worden overgegaan.
De originele nota’s betreffende de verzorging en bekostiging van de uitvaart dienen binnen 6 maanden na dagtekening bij Florentis te zijn ingediend.
Je kunt zelf de uitvaartverzorger kiezen.