BudgetUitvaartPolis

BudgetUitvaartPolis is een concept dat is neergezet door een aantal rotten in de uitvaartverzekerings -en uitvaartverzorgingsbranche. De oprichters zeggen de markt te kennen en te weten wat mensen bezig houdt. Ze zijn daarom met Budgetuitvaartpolis.nl op de markt gekomen. Budgetuitvaartpolis.nl biedt je de mogelijkheid om een uitvaartverzekering af te sluiten tegen een zeer scherpe premie. BudgetUitvaartPolis kan deze scherpe premie aanbieden doordat je de uitvaartverzekering snel en eenvoudig af kunt sluiten via de website, waardoor ze tegen lage kosten te werk kan gaan. Bovendien geeft de verzekeraar geen advies over deze verzekering, maar informeer je jezelf via de kostencalculator en de andere informatie die beschikbaar is op de website.

Uitvaartverzekering

BudgetUitvaartPolis is een natura verzekering. Bij deze verzekering kun je zelf kiezen hoe de uitvaart er uit moet gaan zien. Bij een natura verzekering wordt er bij overlijden namelijk geen geld uitgekeerd aan de nabestaanden, maar betaalt de verzekeraar de uitkering rechtstreeks aan de uitvaartondernemer voor de financiering van de uitvaartkosten. Dit doet de verzekeraar naar aanleiding van de keuzes die jij hebt gemaakt bij het afsluiten van verzekering.
De hoogte van de bij BudgetUitvaartPolis te verzekeren uitkering valt tussen een minimum en een maximum bedrag. In 2014 is dit bedrag vastgesteld op minimaal € 2.500 en maximaal € 15.000. Het te verzekeren bedrag is gekoppeld aan het doel van de verzekering: de bekostiging van een begrafenis of crematie. De kosten daarvan liggen normaal gesproken binnen een zekere bandbreedte. Jaarlijks worden de te verzekeren bedragen (en premies) aangepast aan de actualiteit. De polis tegen premiebetaling is bij BudgetUitvaartPolis dus automatisch geïndexeerd.
Bij het afsluiten van de uitvaartverzekering krijg je een polisblad toegestuurd. Op dit blad staat het verzekerde bedrag vermeld. Het gaat om de waarde van de polis aan het eind van de premielooptijd. De uitkering van dit bedrag vindt in natura plaats
na het overlijden van de verzekerde.

De eigenschappen en voordelen van een uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis:

  • Een zeer scherpe premie; je bent al verzekerd vanaf € 3,54 per maand.
  • Gratis kinderdekking; kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd voor hetzelfde bedrag als de verzekeringsnemer met een maximum van €5000. Er wordt echter nooit meer dan de werkelijk gemaakte uitvaartkosten vergoed.
  • Vrije keuze wat betreft de uitvaartverzorger.
  • Mogelijkheid tot het verzorgen van een budgetuitvaart.
  • 24uurs service voor overlijdensmeldingen.
  • Voor het afsluiten van de Budgetuitvaartpolis geldt geen wachttijd.
  • Voor het afsluiten van de Budgetuitvaartpolis is een gezondheidsverklaring nodig.
  • Je kunt voor jouw kinderen een polis afsluiten zonder dat je zelf verzekerd bent bij BudgetUitvaartPolis. Je dient dan te kiezen voor 2 of meer personen. Je wordt dan zelf verzekeringnemer met een verzekerd bedrag van €0 (dit dien je wel aan te geven. Vervolgens kun je dan voor jouw kind of kinderen een verzekerd bedrag invullen.
  • De verzekering is af te sluiten voor personen tussen de 0 en 80 jaar. Tenminste één van de te verzekeren personen dient wel18 jaar of ouder te zijn op het moment van afsluiten van de verzekering.

Je kunt een uitvaartverzekering bij BudgetUitvaartPolis op twee manieren afsluiten: via een premiepolis of via een koopsompolis. Wat voor jou de beste keuze is, hangt volgens de verzekeringsmaatschappij af van je omstandigheden.
Bij een premiepolis betaal je gedurende een bepaald aantal jaren een periodieke verzekeringspremie (dit is de premieduur). Als de einddatum is bereikt, betaal je verder geen premie meer. De dekking loopt natuurlijk wel gewoon door tot aan het overlijden.
De termijn van de premiebetaling kunt je zelf kiezen, met als optie 30 jaar of tot en met de leeftijd van 80 jaar. Ben je ouder dan 50 jaar dan kun je alleen nog voor premiebetaling tot en met 80 jaar kiezen. Hoe langer de termijn van de premiebetaling is, des te lager is de premie per maand, maar des te hoger is de totale premie die je over de gehele looptijd betaalt. Dit betekend dat bij een kortere duur de premie per maand iets hoger is, maar de totale premie is uiteindelijk lager.
Bij een koopsompolis betaal je een bedrag ineens. Daarmee verzeker je een kapitaal dat bij overlijden beschikbaar komt voor de bekostiging van de uitvaart. De eenmalige betaling is aanzienlijk lager dan het kapitaal dat vrijkomt bij overlijden. Deze vorm is ideaal wanneer je niet jaren lang vast wilt zitten aan een periodieke premiebedrag.