Hoe werkt het afkopen van een uitvaartverzekering?

Wanneer je de door jou afgesloten uitvaartverzekering wilt beëindigen, kun je de verzekering in sommige gevallen afkopen. Dit betekent dat de uitvaartverzekering wordt stopgezet. Je hoeft dan geen premie meer te betalen, maar krijgt wanneer je komt te overlijden ook geen geldbedrag meer uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij. Doordat je periode lang premie hebt betaald, kan het zijn dat de verzekering waarde heeft opgebouwd. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. Wanneer je je uitvaartverzekering afkoopt, wordt de in de polis mogelijke opgebouwde waarden, met aftrek van kosten en van een eventuele premieachterstand, aan je uitgekeerd. Deze uitgekeerde waarde wordt afkoopwaarde genoemd.
Afkoop is echter in de regel niet verstandig. De afkoopwaarde is altijd lager dan het bedrag dat je tot dat moment aan premie hebt betaald. Als je een uitvaartverzekering afsluit, neemt de verzekeraar het risico dat je kort na het afsluiten van de verzekering komt te overlijden. Een deel van je premie is bedoeld om dat risico te financieren en maakt dus geen deel meer uit van de afkoopwaarde. Bovendien kennen niet alle uitvaartverzekeraars het recht van afkoop. Als het recht er wel is, is het verbonden aan voorwaarden. Een alternatief voor het stopzetten van je uitvaartverzekering is het premievrij maken van de verzekering.

Redenen voor het afkopen van je uitvaartverzekering

Er kunnen verschillende redenen zijn om je uitvaartverzekering te willen afkopen:

  • De maandelijkse premie is te hoog.
  • Je hebt al een uitvaartverzekering die hoog genoeg is.
  • Het nut van de uitvaartverzekering is komen te vervallen doordat je plotseling genoeg geld hebt voor jouw uitvaart mocht je (onverwacht) komen te overlijden.